Wikiquote:Tidsrom

Frå Wikiquote


Mal til bruk for samlingar av sitat frå eit gjeve tidsrom. Skriv {{tid}} øvst på sida, og peikarar og kategori blir lagt inn automatisk.

Om du vil peika til liknande sider, kan du skriva liknande=[[anna tema]]

Om samlinga i staden knytter seg til éin opphavsmann, skriv {{opphavsmann}}.

Om samlinga har med ein stad å gjera, skriv {{stad}}.

Om samlinga har med eit tema å gjera, skriv {{tema}}.