Hopp til innhald

1686

Frå Wikiquote

1685 - 1686 - 1687

1686 var eit år i 1680-åra.

Sagt om 1686[endre]

Sagt i 1686[endre]

Opphavleg tekst:


«古池
蛙飛び込む
水の音»


Transliterasjon: furuike ya
kawazu tobikomu
mizu no oto

Informasjon
Opphav: Matsuo Basho

Kjelde:«Den gamle dammen» (dikt)
År: 1686
Periode: Edotida
Kontekst: Denne haikuen blei dikta tidleg i 1686, og blei snart vidkjend.

Omsetjinga er gjort av Ranveig Thattai og følger haikustavingane (5-7-5 på dei tre linjene), men er svært lik den gjort av Paal-Helge Haugen [1]. Ho tek også utgangspunkt i ulike engelske omsetjingar av diktet

Stikkord
dammar
stille
vatn
froskar
haiku

Den gamle dammen
ein frosk som hoppar oppi
lyden av vatnet

Basho måla av Kinkoku rundt 1820, omgjeve av diktet om frosken.


Den gamle dammen
ein frosk som hoppar oppi
lyden av vatnet

  Matsuo Basho


Teke frå Behn, Aphra. The Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Elizabeth Knowles. Oxford University Press, 2004. Oxford Reference Online. Oxford University Press. oxfordreference.com, og frå Project Gutenberg's The Works of Aphra Behn, Vol. III, by Aphra Behn (Release Date: November 10, 2003 [EBook #10039] Language: English)
Opphavleg tekst:
«All I ask, is the Priviledge for my Masculine Part the Poet in

me, (if any such you will allow me) to tread in those successful Paths my Predecessors have so long thriv'd in, to take those Measures that both the Ancient and Modern Writers have set me, and by which they have pleas'd the World so well: If I must not, because of my Sex, have this Freedom, but that you will usurp all to your selves; I lay down my Quill, and you shall hear no more of me


Omsett:
Alt eg ber om er lov for den maskuline delen, diktaren i meg, (om de vil gå med på at ein slik finst) å gå i dei lukkelege stiane føregjengarane mine så lenge har vakse i, å utføra slike mål som både gamle og samtidige diktarar har sett meg, og som dei har gleda verda så mykje med. Kan eg ikkje, på grunn av kjønnet mitt, få denne fridommen, fordi de vil stela alt til dykk sjølv, skal eg legga ned fjøra mi, og de vil ikkje høyra meir frå meg.»


Informasjon
Opphav: Aphra Behn

Kjelde:The Lucky Chance (skodespel)
Forordet
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1686
Periode: Den engelske restaurasjonen
Kontekst: Forord til The Lucky Chance

Stikkord
skriving
kjønn
mannsarbeid
kvinner
«Alt eg ber om er lov for den maskuline delen, diktaren i meg, (om de vil gå med på at ein slik finst) å gå i dei lukkelege stiane føregjengarane mine så lenge har vakse i.»
Den heilage Paulus skriv sine epistlar. Måleri av Valentin de Boulogne eller Nicolas Tournier.


«Alt eg ber om er lov for den maskuline delen, diktaren i meg, (om de vil gå med på at ein slik finst) å gå i dei lukkelege stiane føregjengarane mine så lenge har vakse i.»   Aphra Behn