Hopp til innhald

Aphra Behn

Frå Wikiquote
Aphra Behn måla av Mary Beale.

Aphra Behn (1640–1689) var ein engelsk forfattar og spion.

Om skriving[endre]

Teke frå Behn, Aphra. The Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Elizabeth Knowles. Oxford University Press, 2004. Oxford Reference Online. Oxford University Press. oxfordreference.com, og frå Project Gutenberg's The Works of Aphra Behn, Vol. III, by Aphra Behn (Release Date: November 10, 2003 [EBook #10039] Language: English)
Opphavleg tekst:
«All I ask, is the Priviledge for my Masculine Part the Poet in

me, (if any such you will allow me) to tread in those successful Paths my Predecessors have so long thriv'd in, to take those Measures that both the Ancient and Modern Writers have set me, and by which they have pleas'd the World so well: If I must not, because of my Sex, have this Freedom, but that you will usurp all to your selves; I lay down my Quill, and you shall hear no more of me


Omsett:
Alt eg ber om er lov for den maskuline delen, diktaren i meg, (om de vil gå med på at ein slik finst) å gå i dei lukkelege stiane føregjengarane mine så lenge har vakse i, å utføra slike mål som både gamle og samtidige diktarar har sett meg, og som dei har gleda verda så mykje med. Kan eg ikkje, på grunn av kjønnet mitt, få denne fridommen, fordi de vil stela alt til dykk sjølv, skal eg legga ned fjøra mi, og de vil ikkje høyra meir frå meg.»


Informasjon
Opphav: Aphra Behn

Kjelde:The Lucky Chance (skodespel)
Forordet
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1686
Periode: Den engelske restaurasjonen
Kontekst: Forord til The Lucky Chance

Stikkord
skriving
kjønn
mannsarbeid
kvinner
«Alt eg ber om er lov for den maskuline delen, diktaren i meg, (om de vil gå med på at ein slik finst) å gå i dei lukkelege stiane føregjengarane mine så lenge har vakse i.»
Den heilage Paulus skriv sine epistlar. Måleri av Valentin de Boulogne eller Nicolas Tournier.


«Alt eg ber om er lov for den maskuline delen, diktaren i meg, (om de vil gå med på at ein slik finst) å gå i dei lukkelege stiane føregjengarane mine så lenge har vakse i.»


Om livet[endre]

Teke frå Behn, Aphra. The Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Elizabeth Knowles. Oxford University Press, 2004. Oxford Reference Online. Oxford University Press. <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t115.e261>
Opphavleg tekst:
«Faith, Sir, we are here today, and gone tomorrow.»

Informasjon
Opphav: Aphra Behn

Kjelde:The Rover (skodespel)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1681
Periode: Den engelske restaurasjonen
Kontekst: Frå The Rover del II, III.i

Stikkord
livet
døden
forgjengelegdom
vere
framtid
«I sanning, min herre, me er her i dag, og vekke i morgon.»
Riddaren sin draum, måla av Antonio de Pereda y Salgado i 1640.


«I sanning, min herre, me er her i dag, og vekke i morgon.»Opphavleg tekst:
«Each moment of the happy lover's hour is worth an age of dull and common life.»

Informasjon
Opphav: Aphra Behn

Kjelde:The Younger Brother (skodespel)
Akt III, sc. ii
År: 1696

Stikkord
elsk
kjærleik
livet
tid
«Kvar augneblink av den lukkelege elskaren sin time er verdt ei æve av eit kjedeleg og vanleg liv.»


«Kvar augneblink av den lukkelege elskaren sin time er verdt ei æve av eit kjedeleg og vanleg liv.»


Om pengar[endre]

Teke frå Behn, Aphra. The Oxford Dictionary of Quotations. Ed. Elizabeth Knowles. Oxford University Press, 2004. Oxford Reference Online. Oxford University Press. <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t115.e261>
Opphavleg tekst:
«Money speaks sense in a language all nations understand.»

Informasjon
Opphav: Aphra Behn

Kjelde:The Rover (skodespel)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1681
Periode: Den engelske restaurasjonen
Kontekst: Frå The Rover del II, tredje akt.

Stikkord
pengar
språk
fornuft
forståing
handel
«Pengar taler fornuft på eit språk alle folk forstår.»
Utsnitt frå eit måleri av Georges de La Tour frå 1630-åra.


«Pengar taler fornuft på eit språk alle folk forstår.»