Hopp til innhald

Skriving

Frå WikiquoteSkriving med kulepenn. (Foto: Ildar Sagdejev)

Skriving er det å fella ned ord i skrift.

Inspirasjon[endre]

Teke frå Ut fra skyggene i Morgenbladet.no
Opphavleg tekst:
«Å skrive er å trekke det som finnes ut fra skyggene av det vi vet»

Informasjon
Opphav: Karl Ove Knausgård

Kjelde:Min Kamp 1 (bok)
Opphavleg mål: Bokmål

År: 2009
Seinare bruk

Sitatet blei brukt i ei melding av Min kamp 1 i Morgenbladet

Stikkord
skriving
skuggar
kunnskap
oppdaging
«Å skriva er å trekkja det som fins ut frå skuggane av det vi veit.»
'Lys og farge (Goethes teori)' av William Turner (1843)


«Å skriva er å trekkja det som fins ut frå skuggane av det vi veit.»   Karl Ove Knausgård


Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:Ord over grind (diktsamling)

År: 1965
Kontekst: I forordet til Ord over grind, utvalde dikt (1965).
Sjå òg
Stikkord
skriving
inspirasjon
livnad
livet
dikt
«Dei dikta som gjennom åra 'steg ned' til meg har da òg vore eit slags biprodukt av det å leve.»


«Dei dikta som gjennom åra 'steg ned' til meg har da òg vore eit slags biprodukt av det å leve.»   Halldis Moren Vesaas


Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia
Opphavleg tekst:
«Når livet bruste som høgst i ein, i lykke eller smerte, vart diktet til, gjorde teneste som ein ventil, rett og slett, som i den fosskokande gryta vi lærte om i fysikktimane da vi var små. I tider da det berre bobla så pent og passeleg i livsens gryte, vart det ingen dikt, eller i alle fall svært få. Dei melde seg ikkje da, og som regel nyttar det lite å mane dei fram.»

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:Ord over grind (diktsamling)
År: 1965
Kontekst: I forordet til Ord over grind, utvalde dikt (1965).

Sjå og «Dikta [...] har da òg vore eit slags biprodukt av det å leve» frå same diktsamling.

Stikkord
gryter
inspirasjon
produksjon
livet
dikt
«I tider da det berre bobla så pent og passeleg i livsens gryte, vart det ingen dikt, eller i alle fall svært få.»
Boblande ayahuasca-gryte.


«I tider da det berre bobla så pent og passeleg i livsens gryte, vart det ingen dikt, eller i alle fall svært få.»   Halldis Moren Vesaas


Prosess[endre]

Teke frå Harald Wieselgren : Minnesbilder; Anders Mortensen: «Den komplettaste strunt»
Opphavleg tekst:
«Det är svårt, det är otroligt och obeskrifligt svårt, det öfverstiger nästan menskliga krafter, att skrifva strunt. Också finner man, att ingen ens bjuder till att göra sådant.»

Informasjon
Opphav: Carl Jonas Love Almqvist

Kjelde:Strountes (fragment)
Opphavleg mål: Svensk

År: 1840
Seinare bruk

Sitatet blei brukt i diktsamlinga Strountes (1955) av Gunnar Ekelöf og igjen i Strunt i paradiset (2010) av Mikael Wallberg.[1]

Stikkord
vanskar
tøys
skriving
«Det er vanskeleg å skriva tøys.»


«Det er vanskeleg å skriva tøys.»   Carl Jonas Love AlmqvistOpphavleg tekst:
«For certainly it is excellent discipline for an author to feel that he must say all he has to say in the fewest possible words, or his reader is sure to skip them; and in the plainest possible words, or his reader will certainly misunderstand them.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:A Joy for Ever (bok)
År: 1857
Periode: Viktoriatida
Kontekst: Note 6

Stikkord
skriving
forfattarar
lesarar
ord
disiplin
«Det er verkeleg ein framifrå disiplin for ein forfattar å føla at han må seia alt han har å seia fåast moglege ord, om ikkje lesaren skal hoppa over dei; og i enklast moglege ord, om ikkje lesaren ganske visst skal misforstå dei.»


«Det er verkeleg ein framifrå disiplin for ein forfattar å føla at han må seia alt han har å seia fåast moglege ord, om ikkje lesaren skal hoppa over dei; og i enklast moglege ord, om ikkje lesaren ganske visst skal misforstå dei.»   John Ruskin


Drivkraft[endre]

Opphavleg tekst:
«Jag skriver för barnet i mig själv.»

Informasjon
Opphav: Astrid Lindgren

Kjelde:Expressen (avis)
Opphavleg mål: Svensk
År: 1970
Kontekst: Intervju i Expressen den 6/12 1970 i følge myntkabinettet.se

Stikkord
skriving
barnlegheit
motivasjon
barn
«Eg skriv for barnet i meg sjølv.»


«Eg skriv for barnet i meg sjølv.»   Astrid Lindgren


Teke frå Ragnar Hovland/Vinduet

Informasjon
Opphav: Ragnar Hovland

Kjelde:Vinduet (magasin)
Opphavleg mål: Norsk
År: 1995
Tiår: 1990-åra
Kontekst: Intervju i Vinduet 3, 1995.

Stikkord
bøker
barnebøker
vaksenbøker
meining
skriving
«Dersom det skal vere nokon vits i å skrive ei barnebok, må det også vere ei vaksenbok i ho.»
'Lesande born' (1916) av Pekka Halonen.


«Dersom det skal vere nokon vits i å skrive ei barnebok, må det også vere ei vaksenbok i ho.»   Ragnar Hovland


Teke frå Halldis Moren Vesaas på Nynorsk Wikipedia

Informasjon
Opphav: Halldis Moren Vesaas

Kjelde:Ord over grind (diktsamling)

År: 1965
Kontekst: I føreordet til Ord over grind, utvalde dikt (1965).
Sjå òg
Stikkord
dikt
skriving
kvinner
røyst
pionerar
«Den tida var det enno så få kvinner her i landet som hadde skrive dikt at når ein gjorde det, måtte ein nesten kjenne seg som eit svarberg, som fange inn stumme ord og gav dei lyd.»


«Den tida var det enno så få kvinner her i landet som hadde skrive dikt at når ein gjorde det, måtte ein nesten kjenne seg som eit svarberg, som fange inn stumme ord og gav dei lyd.»   Halldis Moren Vesaas


Opphavleg tekst:
«I wanted to write about that agonizing heart break when we were all split up and a brother could not see a brother and a mother could not be with her dying son and families that had been proud to always collect together when there were weddings or deaths or births or anything, can not be together.»

Informasjon
Opphav: Attia Hosain

Kjelde:Til Omar Khan (intervju)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1991
Kontekst: Attia Hosain was interviewed by Omar Khan, Producer of Harappa.com in London on May 19, 1991.

Stikkord
skriving
fråver
smerte
familiar
delinga av Britisk India
deling
indisk historie
Pakistan
pine
kjensler
«Eg ville skriva om den pinefulle kjensla når me alle var delt opp og ein bror ikkje kunne treffa ein bror og ei mor ikkje kunne vera hjå sin døyande son og familiar som hadde vore stolte av å alltid samla seg ved bryllaup eller dødsfall eller fødslar eller kva som helst, ikkje kan vera i lag.»


«Eg ville skriva om den pinefulle kjensla når me alle var delt opp og ein bror ikkje kunne treffa ein bror og ei mor ikkje kunne vera hjå sin døyande son og familiar som hadde vore stolte av å alltid samla seg ved bryllaup eller dødsfall eller fødslar eller kva som helst, ikkje kan vera i lag.»   Attia HosainInformasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:Jau (kåseri)
Sivle-Stubbar (bok)
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 1895
Kontekst: Opningslinene i Sivle-Stubbar

Stikkord
Per Sivle
sanning
løgn
skriving
hug
paradoks
sjølvmotseiing
«Jau, eg heiter Per Sivle; og eg hev Hug til aa skriva, og naar eg inkje hev anna aa skriva um, sa lyg eg, naar eg segjer sant.»


«Jau, eg heiter Per Sivle; og eg hev Hug til aa skriva, og naar eg inkje hev anna aa skriva um, sa lyg eg, naar eg segjer sant.»   Per Sivle