Hopp til innhald

Boksing

Frå WikiquoteBoksingTeke frå Britannica Online (2008) og The Columbia World of Quotations (1996), sistnemnde oppgjev New York Times (April 6, 1977).
Opphavleg tekst:
«It's just a job. Grass grows, birds fly, waves pound the sand. I beat people up.»

Informasjon
Opphav: Muhammad Ali

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1977

Stikkord
arbeid
boksing
vald
bank
gras
fuglar
bølgjer
«Det er berre ein jobb. Gras veks, fuglar flyr, bølgjer slår mot sanden. Eg bankar opp folk.»


«Det er berre ein jobb. Gras veks, fuglar flyr, bølgjer slår mot sanden. Eg bankar opp folk.»   Muhammad AliOpphavleg tekst:
«Everybody has a plan until they get punched in the mouth.»

Informasjon

Tillagt Mike Tyson, Joe Louis
Seinare bruk

Sitatet er mykje brukt i samband med uførutsette omstende, til dømes i økonomi:

«Mike Tyson's got a great line: Everyone's got a plan until you hit them in the face.» (Michael Novogratz intervjua av CNBC.

Stikkord
planar
boksing
slosting
det uventa
«Alle har ein plan, heilt til dei får seg ein på tygga.»


«Alle har ein plan, heilt til dei får seg ein på tygga.» (Tillagt Mike Tyson, Joe Louis)