Hopp til innhald

Planar

Frå WikiquoteOpphavleg tekst:
«Everybody has a plan until they get punched in the mouth.»

Informasjon

Tillagt Mike Tyson, Joe Louis
Seinare bruk

Sitatet er mykje brukt i samband med uførutsette omstende, til dømes i økonomi:

«Mike Tyson's got a great line: Everyone's got a plan until you hit them in the face.» (Michael Novogratz intervjua av CNBC.

Stikkord
planar
boksing
slosting
det uventa
«Alle har ein plan, heilt til dei får seg ein på tygga.»


«Alle har ein plan, heilt til dei får seg ein på tygga.» (Tillagt Mike Tyson, Joe Louis)Opphavleg tekst:
«Our words have wings, but fly not where we would.»

Informasjon
Opphav: George Eliot

Kjelde:The Spanish Gypsy (bok)
Book III
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1868

Stikkord
ord
venger
flyging
planar
vilje
«Orda våre har venger, men flyg ikkje dit me vil.»


«Orda våre har venger, men flyg ikkje dit me vil.»   George Eliot