Mike Tyson

Frå Wikiquote
Mike Tyson

Mike Tyson (fødd Michael Gerard Tyson, 1966) er ein USA-amerikansk boksar som mellom anna blei verdsmeister i tungvekt.


Opphavleg tekst:
«Everybody has a plan until they get punched in the mouth.»

Informasjon

Tillagt Mike Tyson, Joe Louis
Seinare bruk

Sitatet er mykje brukt i samband med uførutsette omstende, til dømes i økonomi:

«Mike Tyson's got a great line: Everyone's got a plan until you hit them in the face.» (Michael Novogratz intervjua av CNBC.

Stikkord
planar
boksing
slosting
det uventa
«Alle har ein plan, heilt til dei får seg ein på tygga.»


«Alle har ein plan, heilt til dei får seg ein på tygga.» (Tillagt Mike Tyson, Joe Louis)