Hopp til innhald

Du skal ikkje vrengja retten og ikkje gjera skilnad på folk.

Frå Wikiquote


Teke frå bibel.no 5. Mos. 16:19

Informasjon

Kjelde:Bibelen (heilag bok)
Det gamle testatmentet (heilag bok)
Femte Mosebok
År: 2011
Variant: Du skal ikkje rengja retten og ikkje gjera skil på folk og ikkje ta muter. For mutene gjer vise menn blinde og skader saka for dei som har rett. (1978-omsetjing)

Stikkord
rettferd
likskap
skilnad
muter
gåver
blindskap
«Du skal ikkje vrengja retten og ikkje gjera skilnad på folk. Du skal ikkje ta imot stikkpengar, for slike gåver gjer vise menn blinde og øydelegg saka for den som har rett.»
«Du skal ikkje vrengja retten og ikkje gjera skilnad på folk. Du skal ikkje ta imot stikkpengar, for slike gåver gjer vise menn blinde og øydelegg saka for den som har rett.»