Hopp til innhald

Gåver

Frå WikiquoteGåvebordTeke frå SNL
Opphavleg tekst:
«Timeo Danaos et dona ferentes»

Informasjon
Opphav: Vergil
gjennom Laokoon

Kjelde:Æneiden (epos)
Opphavleg mål: Latin
Periode: Antikken
Sitattype: Åtvaring
Kontekst: Sitatet er frå Aeneiden 2,49. Laokoon åtvara med desse orda trojanarane då dei tok imot den store trehesten som danaene, det vil seie hellenarane, kom med, og som eigentleg var fylt med krigarar.

Stikkord
grekarar
gåver
frykt
«Eg fryktar grekarane, også når dei kjem med gåver.»
Den trojanske hesten blir teken inn i Troja. Måleri av Giovanni Domenico Tipeolo frå 1773.


«Eg fryktar grekarane, også når dei kjem med gåver.»   VergilTeke frå bibel.no 5. Mos. 16:19

Informasjon

Kjelde:Bibelen (heilag bok)
Det gamle testatmentet (heilag bok)
Femte Mosebok
År: 2011
Variant: Du skal ikkje rengja retten og ikkje gjera skil på folk og ikkje ta muter. For mutene gjer vise menn blinde og skader saka for dei som har rett. (1978-omsetjing)

Stikkord
rettferd
likskap
skilnad
muter
gåver
blindskap
«Du skal ikkje vrengja retten og ikkje gjera skilnad på folk. Du skal ikkje ta imot stikkpengar, for slike gåver gjer vise menn blinde og øydelegg saka for den som har rett.»


«Du skal ikkje vrengja retten og ikkje gjera skilnad på folk. Du skal ikkje ta imot stikkpengar, for slike gåver gjer vise menn blinde og øydelegg saka for den som har rett.»