Hopp til innhald

Bibelen

Frå Wikiquote

Bibelen er hovudverket i jødedommen og kristendommen. Sistnemnde reknar også Det nye testamentet til Bibelen.

Sitat om Bibelen

[endre]

Opphavleg tekst:

«Me vett at det står der, men me liga det ikkje.»

Informasjon

Norsk ordtak
Tillagt predikant eller pietistisk kristen frå Jæren eller Sørlandet
Opphavleg mål: Jærsk
Kontekst: Utsegnet skal stamma frå ein pietistisk avhaldsmann som blei stilt overfor bibelsoga om at Jesus laga vin av vatn ved bryllaupet i Kana.

Historia rundt sitatet er brukt fleire stader, ofte når ein snakkar om alkohol eller reglar.
Seinare bruk
«Jeg har lyst til å gjøre de ord som lederen i menighetsrådet i en sørlandsby en gang sa, til mine. Da sognepresten unnskyldte seg med at også Jesus drakk vin, svarte menighetsrådet: «Me veid det, men me liga det ikkje». Jeg synes det er litt sånn med denne saken også. Statsråden har på en utmerket måte redegjort for formalitetenes vei, som vi må gjennom. Ja, vi vet det, men vi liker ikke at det skal være så vanskelig, og at det skal være en slik lang vei for å ordne opp i noe som i utgangspunktet er en åpenbar inkurie.»
  • I ein tale på eit Rusfri-arrangement og seinare i eit hefte frå organisasjonen. Gunnar Heiene, [1] «Bibelsteder som argument i alkoholdebatten» (6. april 2005)
«Vi trenger å rette søkelyset mot fromhetstradisjoner som stivner og som ikke åpner for den gleden over livet og skaperverket som Bibelen er preget av. Kanskje kan vi få en fornyet og mer konstruktiv samtale om kirkens forhold til alkohol og andre rusmidler. Tidligere tiders alkoholdebatt, både i og utenfor kirken, har vært preget av en skyttergravskrig mellom totalavholdsfolk og måteholdsfolk. I den pietistiske tradisjon har det vært en tendens til å se på all bruk av alkohol som syndig, og teksten om bryllupet i Kana har voldt anfektelse, som følgende hjertesukk fra Jæren gir uttrykk for: «Me ved det, men me liga det ikkje».
«Denne søndagen har vi evangelieteksten fra Johannes; Jesus gjør sitt første under og begynner på den måten sitt virke. Men det han gjorde – forvandlet ca 500 liter vann til vin – har fått bl.a. jærbuer til å si noe motvillig: “Me vett det, men me liga det ikkje.”»
«Har dere hørt hva predikanten fra Jæren i det sørvestlige Norge sa da han ble spurt om dette at Jesus gjorde vann til vin: "Ja, me vett at det står der, men me liga det ikkje!" Fordi vi mennesker er født med en grunnskade, blir alle Guds gode gaver misbrukt. På grunn av vår grådighet og egoisme, blir mye lidelse påfort andre. Derfor vil jeg preke edruelig også om vinunderet.»

 

Stikkord
vin
alkohol
pietisme
bokstavtru
Bibelen
fråhald
«Me veit at det står der, men me liker det ikkje.»
Takmåleri av Jesus og bryllaupet i Kana, de vatn blei gjort til vin.


«Me veit at det står der, men me liker det ikkje.» Norsk ordtak (tillagt predikant eller pietistisk kristen frå Jæren eller Sørlandet)

Sitat frå Bibelen

[endre]

Informasjon

Kjelde:Bibelen (heilag bok)
Første mosebok
Studentmållagsbibelen
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1921
Kontekst: 1. mos. 2.22-23 i Studentmållagsbibelen

Stikkord
Gud
menn
kvinner
namngjeving
bein
skaping
«Og Herren Gud bygde ei kvinna av det sidebeinet han tok av mannen, og leidde henne fram til honom. Då sagde mannen: ‘Dette er då bein av mine bein og kjøt av mitt kjøt. Ho skal kallast kjerring; for ho er teki av ein kar.’»
Skapinga av Eva


«Og Herren Gud bygde ei kvinna av det sidebeinet han tok av mannen, og leidde henne fram til honom. Då sagde mannen: ‘Dette er då bein av mine bein og kjøt av mitt kjøt. Ho skal kallast kjerring; for ho er teki av ein kar.’»Teke frå bibel.no 5. Mos. 16:19

Informasjon

Kjelde:Bibelen (heilag bok)
Det gamle testatmentet (heilag bok)
Femte Mosebok
År: 2011
Variant: Du skal ikkje rengja retten og ikkje gjera skil på folk og ikkje ta muter. For mutene gjer vise menn blinde og skader saka for dei som har rett. (1978-omsetjing)

Stikkord
rettferd
likskap
skilnad
muter
gåver
blindskap
«Du skal ikkje vrengja retten og ikkje gjera skilnad på folk. Du skal ikkje ta imot stikkpengar, for slike gåver gjer vise menn blinde og øydelegg saka for den som har rett.»


«Du skal ikkje vrengja retten og ikkje gjera skilnad på folk. Du skal ikkje ta imot stikkpengar, for slike gåver gjer vise menn blinde og øydelegg saka for den som har rett.»
Informasjon

Kjelde:Bibelen (heilag bok)
Jesajas bok
Studentmållagsbibelen
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1921
Kontekst: Jesajas bok 28:2 i Studentmållagsbibelen, ei omsetjing frå 1921.

Stikkord
bygg
korn
såing
spelt
åkrar
landbruk
«Når han hev jamna åkeren, spreier han ikkje då dylla og karve og sår kveite i rader og bygg på den avmerkte staden og spelt i kanten?»
Såmann måla av Jean-François Millet.


«Når han hev jamna åkeren, spreier han ikkje då dylla og karve og sår kveite i rader og bygg på den avmerkte staden og spelt i kanten?»Teke frå gamal.nynorsk.no Joh. 1:23
Opphavleg tekst:
«Han sagde: 'Eg er røysti som ropar i heidi: «beinka vegen aat Herren!» som profeten Jesaja segjer.'»

Informasjon

Tillagt Johannes døyparen
Kjelde:Evangeliet etter Johannes (evangelium)
Det nye Testamentet (heilag bok)
Studentmållagsbibelen
År: 1921

Stikkord
Johannes døyparen
Jesaja
stemmer
profeti
Gud
heiar
«Eg er røysti som ropar i heidi: 'beinka vegen aat Herren!' som profeten Jesaja segjer.»


«Eg er røysti som ropar i heidi: 'beinka vegen aat Herren!' som profeten Jesaja segjer.» (Tillagt Johannes døyparen)Teke frå Wikipedia, Studentmållagsbibelen (1921) Nynorsk Wikipedia
Opphavleg tekst:
«Og eg høyrde ei høg røyst frå kongsstolen, som sagde: «Sjå, Guds bustad er hjå menneski, og han skal bu hjå deim; og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hjå deim og vera deira Gud. Og han skal turka kvar tåra av augo deira, og dauden skal ikkje meir vera til, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pinsla skal meir vera til; for dei fyrste ting er burtfarne.»»

Informasjon

Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Johannes' openberring
Studentmållagsbibelen
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1921
Kontekst: Johannes' openberring 21,3-4

Stikkord
framtid
endetider
pine
profeti
spådommar
sorg
død
lukke
daud
Gud
Guds folk
«Dauden skal ikkje meir vera til, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pinsle skal meir vera til; for dei fyrste ting er bortfarne.»
Det nye Jerusalem. Illustrasjon til openberringa frå 1047.


«Dauden skal ikkje meir vera til, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pinsle skal meir vera til; for dei fyrste ting er bortfarne.»