Hopp til innhald

Dyr

Frå WikiquoteDyr er levande organismar i dyreriket (Animalia).


Teke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
VIII
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
einsemd
dyr
heimar
heimløyse
«Eg er som dei ville dyri. Hola mi hev eg og inkje noko meir. Ingen vil sakna meg. Eg høyrer ikkje til under noko Tak, og eig ikkje Rom i noko Hjarta.»


«Eg er som dei ville dyri. Hola mi hev eg og inkje noko meir. Ingen vil sakna meg. Eg høyrer ikkje til under noko Tak, og eig ikkje Rom i noko Hjarta.»   Arne GarborgTeke frå Google books
Opphavleg tekst:
«Animals are such agreeable friends - they ask no questions, they pass no criticisms.»

Informasjon
Opphav: George Eliot

Kjelde:«Mr. Gilfil's Love Story» (novelle)
Scenes of Clerical Life (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1857

Stikkord
dyr
vennskap
eigenskapar
spørsmål
kritikk
«Dyr er slike likande vennar - dei stiller ingen spørsmål, dei gjev ingen kritikk.»


«Dyr er slike likande vennar - dei stiller ingen spørsmål, dei gjev ingen kritikk.»   George EliotTeke frå Narrow Dog to Indian River
Opphavleg tekst:
«A manatee - the sea cow, that all the posters and ceramics and carvings try to show as cute, when the poor thing looks as if a drunk had started to mould an elephant seal out of clay and gave up before he reached the face.»

Informasjon
Opphav: Terry Darlington

Kjelde:Narrow Dog to Indian River (bok)
År: 2008

Stikkord
manatar
søte ting
dyr
suvenirar
utforming
å gje opp
elefantselar
feil
«Ein manat - sjøkua, som alle posterane og steintøyet og utskjeringane prøver å visa som søt, når den arme tingen ser ut som om ein full mann har byrja å laga ein elefantsel av leire og ga opp før han kom fram til fjeset.»


«Ein manat - sjøkua, som alle posterane og steintøyet og utskjeringane prøver å visa som søt, når den arme tingen ser ut som om ein full mann har byrja å laga ein elefantsel av leire og ga opp før han kom fram til fjeset.»   Terry Darlington