Hopp til innhald

Eigenskapar

Frå WikiquoteTeke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Lat meg vera. Eg var den eg var. Kven skulde eg elles ha vore? Kann ein Morian skifta sitt Skinn eller ei Flyndre sine Flekkar?»

Informasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:Den burtkomne Faderen (roman)
XXIV
Opphavleg mål: Landsmål
År: 1899

Stikkord
livet
vere
eigenskapar
hud
flekkar
«Eg var den eg var. Kven skulde eg elles ha vore?»


«Eg var den eg var. Kven skulde eg elles ha vore?»   Arne GarborgOpphavleg tekst:
«The problem with people who have no vices is that generally you can be pretty sure they're going to have some pretty annoying virtues.»

Informasjon

Tillagt Elizabeth Taylor
Kjelde:The Seven Deadly Sins (bok)
Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
dygder
laster
eigenskapar
irritasjon
«Problemet med folk som ikkje har nokre laster er at som regel kan du vera ganske trygg på at dei har nokre temmeleg irriterande dygder.»


«Problemet med folk som ikkje har nokre laster er at som regel kan du vera ganske trygg på at dei har nokre temmeleg irriterande dygder.» (Tillagt Elizabeth Taylor)Opphavleg tekst:

«It is never difficult to distinguish between a Scotsman with a grievance and a ray of sunshine.»

Informasjon
Opphav: P.G. Wodehouse

Kjelde:Blandings Castle (roman)
År: 1935

Stikkord
skilje
skottar
sol
eigenskapar
sinne
misnøye
«Det er aldri vanskeleg å skilja mellom ein misnøgd skotte og ei solstråle.»


«Det er aldri vanskeleg å skilja mellom ein misnøgd skotte og ei solstråle.»   P.G. WodehouseTeke frå Fantastic Mr Fox, Puffin Books, 2007 s. 19
Opphavleg tekst:
«And Mrs. Forx said to her children, 'I should like you to know that if it wasn't for your father we would all be dead by now. Your father is a fantastic fox.'
Mr Fox looked at his wife and she smiled. He loved her more than ever when she said things like that.»

Informasjon
Opphav: Roald Dahl

Kjelde:Fantastic Mr Fox (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1974

Stikkord
eigenskapar
dugleik
revar
fedrar
kjærleik
samliv
«Far dykkar er ein fantastisk rev.»
Fuchs mit Fasan (1871) av Ludwig Sellmayr.


«Far dykkar er ein fantastisk rev.»   Roald DahlTeke frå nb.no

Informasjon
Opphav: John Moberg

Kjelde:Gamalosten (bok)
År: 1987

Stikkord
ost
kjemiske stoff
eigenskapar
sveitte
«Det som er spesielt ved gamalosten, er det høge innhaldet av iso-valeriansyre [...], ein komponent ein m.a. finn i fotsveitte.»


«Det som er spesielt ved gamalosten, er det høge innhaldet av iso-valeriansyre [...], ein komponent ein m.a. finn i fotsveitte.»   John Moberg