Hopp til innhald

Feil

Frå Wikiquote


Teke frå John Duncan Martin Derrett: Essays in classical and modern Hindu law. Volume 4
Opphavleg tekst:
«Communis error facit ius.
(Også skrive Communis error facit jus.

Informasjon

Opphavleg mål: Latin

Periode: Mellomalderen
Kontekst: Sitatet viser til eit rettsprinsipp med røter til romersk tid der rettsavgjerder teke av nokon som ikkje eigentleg hadde rett til å ta dei blei oppretthaldne for det felles beste. Prinsippet har vore brukt i seinare europeisk jus om høve der rettsreglar som blir gjentekne ofte nok, og med stor nok overtyding, blir gjeldande.

Kjelder

Stikkord
lovar
feil
juss
«Felles feil blir lov.»


«Felles feil blir lov.»Teke frå Max Rodenbeck, ‘Volcano of Rage’ i The New York Review of Books, 24. februar 2011
Opphavleg tekst:
«In a totalitarian regime, you never know the mistakes that are made. But in a democracy, if anybody does something wrong, against the will of the people, it will float to the surface. The whole people are looking.»

Informasjon
Opphav: Hosni Mubarak

Sandcastles: The Arabs in Search of the Modern World (bok)
Kontekst: Hosni Mubarak i eit intervju, gjengjeve i Milton Viorst: Sandcastles: The Arabs in Search of the Modern World (Knopf, 1994)

Stikkord
diktatur
demokrati
feil
kunnskap
«I eit totalitært regime veit ein aldri kva slags feil som blir gjort. Men i eit demokrati, viss nokon gjer noko gale, mot folkeviljen, vil det flyta til overflata. Heile folket ser det.»


«I eit totalitært regime veit ein aldri kva slags feil som blir gjort. Men i eit demokrati, viss nokon gjer noko gale, mot folkeviljen, vil det flyta til overflata. Heile folket ser det.»   Hosni MubarakTeke frå An interview with Mario Vargas Llosa i The Miami Herald
Opphavleg tekst:
«Q: A few years ago you made big headlines by proclaiming that Mexico was ``a perfect dictatorship. Is Mexico in a never-ending political transition now?A: Fortunately, I was wrong. It wasn't so perfect. From a perfect dictatorship, it changed to an imperfect democracy. And that is a great progress. There is freedom of expression, political freedoms . . . [Mexican President Vicente] Fox has not satisfied the big expectations that were placed on him. The difficulties he has faced have been huge, but there has also been a shortage of energy, of leadership, to carry out the reforms. That's what is keeping the country paralyzed.»

Informasjon
Opphav: Mario Vargas Llosa
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2003
Kontekst: Vargas Llosa hadde tretten år tidlegare skildra Mexico som eit «perfekt diktatur».
Sjå òg
Stikkord
Mexico
diktatur
demokrati
framgang
feil
«Heldigvis tok eg feil. Det var ikkje så perfekt. Frå eit fullkome diktatur endra det seg til eit ufullkome demokrati. Og det er stor framgang.»


«Heldigvis tok eg feil. Det var ikkje så perfekt. Frå eit fullkome diktatur endra det seg til eit ufullkome demokrati. Og det er stor framgang.»   Mario Vargas LlosaTeke frå Narrow Dog to Indian River
Opphavleg tekst:
«A manatee - the sea cow, that all the posters and ceramics and carvings try to show as cute, when the poor thing looks as if a drunk had started to mould an elephant seal out of clay and gave up before he reached the face.»

Informasjon
Opphav: Terry Darlington

Kjelde:Narrow Dog to Indian River (bok)
År: 2008

Stikkord
manatar
søte ting
dyr
suvenirar
utforming
å gje opp
elefantselar
feil
«Ein manat - sjøkua, som alle posterane og steintøyet og utskjeringane prøver å visa som søt, når den arme tingen ser ut som om ein full mann har byrja å laga ein elefantsel av leire og ga opp før han kom fram til fjeset.»


«Ein manat - sjøkua, som alle posterane og steintøyet og utskjeringane prøver å visa som søt, når den arme tingen ser ut som om ein full mann har byrja å laga ein elefantsel av leire og ga opp før han kom fram til fjeset.»   Terry Darlington