Emma Woodhouse, pen, flink, og rik, med ein komfortabel heim og eit lukkeleg sinn

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:
«Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich, with a comfortable home and happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence; and had lived nearly twenty-one years in the world with very little to distress or vex her.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen

Kjelde:Emma (roman)
År: 1816
Sitattype: Førstelinje

Stikkord
lukke
signingar
rikdom
dugleik
venleik
«Emma Woodhouse, pen, flink, og rik, med ein komfortabel heim og eit lukkeleg sinn, såg ut til å samla i seg nokre av dei beste velsigningane i verda; og hadde levd i henne i nesten tjueein år med svært lite til å plaga eller fortvila henne.»
«Emma Woodhouse, pen, flink, og rik, med ein komfortabel heim og eit lukkeleg sinn, såg ut til å samla i seg nokre av dei beste velsigningane i verda; og hadde levd i henne i nesten tjueein år med svært lite til å plaga eller fortvila henne.»   Jane Austen