Hopp til innhald

Jane Austen

Frå Wikiquote

Jane Austen (1775–1817) var ein engelsk forfattar.

Sitat av Austen[endre]

Opningsliner[endre]

Opphavleg tekst:
«Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich, with a comfortable home and happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence; and had lived nearly twenty-one years in the world with very little to distress or vex her.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen

Kjelde:Emma (roman)
År: 1816
Sitattype: Førstelinje

Stikkord
lukke
signingar
rikdom
dugleik
venleik
«Emma Woodhouse, pen, flink, og rik, med ein komfortabel heim og eit lukkeleg sinn, såg ut til å samla i seg nokre av dei beste velsigningane i verda; og hadde levd i henne i nesten tjueein år med svært lite til å plaga eller fortvila henne.»


«Emma Woodhouse, pen, flink, og rik, med ein komfortabel heim og eit lukkeleg sinn, såg ut til å samla i seg nokre av dei beste velsigningane i verda; og hadde levd i henne i nesten tjueein år med svært lite til å plaga eller fortvila henne.»


Mellom menneske[endre]

Opphavleg tekst:
«One half of the world cannot understand the pleasures of the other.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen
gjennom Emma Woodhouse

Kjelde:Emma (roman)
År: 1816

Stikkord
glede
forståing
skilje
delingar
halvdelar
«Eine halvdelen av verda kan ikkje skjøna gledene til den andre.»
Moments of Pleasure


«Eine halvdelen av verda kan ikkje skjøna gledene til den andre.»


Rikdom[endre]

Teke frå Mansfield Park på Wikisource (Kapittel 22)
Opphavleg tekst:
«A large income is the best recipe for happiness I ever heard of. It certainly may secure all the myrtle and turkey part of it.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen
gjennom Mary Crawford

Kjelde:Mansfield Park (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1814

Stikkord
rikdom
ekteskap
lukke
«Ei stor inntekt er den beste oppskrifta på lukke eg har høyrt tale om.»


«Ei stor inntekt er den beste oppskrifta på lukke eg har høyrt tale om.»Teke frå Mansfield Park på Wikisource (Kapittel 1)
Opphavleg tekst:
«But there certainly are not so many men of large fortune in the world as there are pretty women to deserve them.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen

Kjelde:Mansfield Park (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1814
Kontekst: Forteljaren si forklaring på kvifor berre ei av tre søstre klarte gjera eit "godt" ekteskap.

Stikkord
rikdom
ekteskap
venleik
«Men der er visseleg ikkje så mange menn med store formuar i verda som det finst pene kvinner som fortener dei.»


«Men der er visseleg ikkje så mange menn med store formuar i verda som det finst pene kvinner som fortener dei.»


Om byar[endre]

Teke frå Mansfield Park på Google Books
Opphavleg tekst:
«We do not look in great cities for our best morality.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen
gjennom Edmund Bertram

Kjelde:Mansfield Park (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1814

Stikkord
byar
moral
føredøme
«Me leiter ikkje i store byar etter vår beste moral.»


«Me leiter ikkje i store byar etter vår beste moral.»Opphavleg tekst:
«Ah! my poor dear child, the truth is, that in London it is always a sickly season. Nobody is healthy in London, nobody can be.»

Informasjon
Opphav: Jane Austen
gjennom Mr. Woodhouse

Kjelde:Emma (roman)
År: 1816

Stikkord
London
helse
sjukdom
storbyar
byar
«Sanninga er at i London er det alltid ei sjukdomstid. Ingen er ved god helse i London, ingen kan vera det.»
Visiting the Sick, vitseteikning frå 1806.


«Sanninga er at i London er det alltid ei sjukdomstid. Ingen er ved god helse i London, ingen kan vera det.»


Sitat om Austen[endre]

Opphavleg tekst:
«Sometimes it seems as if her creatures were born merely to give Jane Austen the supreme delight of slicing their heads off.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Jane Austen (essay)
The Common Reader (bok)

Stikkord
Jane Austen
skriving
skaping
blodtørste
«Av og til verker det som om skapnadene hennar blei til berre for å gje Jane Austen den utsøkte gleda av å kutta hovuda av dei.»


«Av og til verker det som om skapnadene hennar blei til berre for å gje Jane Austen den utsøkte gleda av å kutta hovuda av dei.»   Virginia Woolf