Et vakt og kraftigt folkevirke, det lader sig ikke en gang dæmpe af noget absolut veto

Frå Wikiquote


Teke frå Sitert i Hjalmar Christensen: Det nittende aarhundredes kulturkamp i Norge (1905), s. 106.
Opphavleg tekst:
«Et vakt og kraftigt folkevirke, det lader sig ikke en gang dæmpe af noget absolut veto; med fast vilje fører det nationens meninger og hjerteanliggender igjennem, trods hvad der staar i grundlovsparagrafer om vetoet, ja om det absolute veto var nævnt i hver eneste af grundlovens 112 paragrafer.»

Informasjon
Opphav: Johan Sverdrup

År: 1877

Stikkord
demokrati
veto
«Eit vekka og kraftig folkevirke, det lèt seg ikkje ein gong dempa av noko absolutt veto.»
«Eit vekka og kraftig folkevirke, det lèt seg ikkje ein gong dempa av noko absolutt veto.»   Johan Sverdrup