Hopp til innhald

1877

Frå Wikiquote

1876 - 1877 - 1878

1877 var eit år i 1870-åra.

Sagt om 1877

[endre]

Sagt i 1877

[endre]
Teke frå Wikikilden
Opphavleg tekst:
«Fra mit 14de år var jeg henvist til at sørge for mig selv; jeg har i lange og mange tider måttet kæmpe hårdt for at bryde mig min bane og nå did hen, hvor jeg nu står.»

Informasjon
Opphav: Henrik Ibsen

Kjelde:Brev frå Henrik Ibsen til Christian Paus
Opphavleg mål: Dansk
År: 1877
Kontekst: Brev frå Henrik Ibsen til onkelen, der han beklager at han er blitt som ein framand for familien.

Stikkord
kamp
sjølvhjelp
naud
ungdom
Henrik Ibsen
«Frå mitt fjortande år var eg nøydd til å sørga for meg sjølv; eg har i lange og mange tider måtta kjempa hardt for å bryta meg min veg og nå dit eg står no.»
Namnetrekket til Ibsen.


«Frå mitt fjortande år var eg nøydd til å sørga for meg sjølv; eg har i lange og mange tider måtta kjempa hardt for å bryta meg min veg og nå dit eg står no.»   (brev frå Henrik Ibsen til Christian Paus)Teke frå Sitert i Hjalmar Christensen: Det nittende aarhundredes kulturkamp i Norge (1905), s. 106.
Opphavleg tekst:
«Et vakt og kraftigt folkevirke, det lader sig ikke en gang dæmpe af noget absolut veto; med fast vilje fører det nationens meninger og hjerteanliggender igjennem, trods hvad der staar i grundlovsparagrafer om vetoet, ja om det absolute veto var nævnt i hver eneste af grundlovens 112 paragrafer.»

Informasjon
Opphav: Johan Sverdrup

År: 1877

Stikkord
demokrati
veto
«Eit vekka og kraftig folkevirke, det lèt seg ikkje ein gong dempa av noko absolutt veto.»


«Eit vekka og kraftig folkevirke, det lèt seg ikkje ein gong dempa av noko absolutt veto.»   Johan Sverdrup