Hopp til innhald

Demokrati

Frå WikiquoteDemos (folket) blir krona av Demokrati. Frå ein lovtekst mot tyranni frå 336 f.Kr. i Aten.

Demokrati er ei samfunnsform der folket styrer seg sjølv.

Sitat

[endre]
Teke frå nrk.no
Opphavleg tekst:
«Det er ikke så lett å lage demokrati med dynamitt.»

Informasjon
Opphav: Harald Høiback
Opphavleg mål: Bokmål

År: 2014
Kontekst: I samband med vestlege intervensjonar i ikkje-demokratiske land.

Stikkord
demokrati
dynamitt
fred
verkemiddel
«Det er ikkje så lett å laga demokrati med dynamitt.»


«Det er ikkje så lett å laga demokrati med dynamitt.»   Harald HøibackTeke frå Edmund Blackadder, «Dish and Dishonesty» i serie 3, Blackadder the Third
Opphavleg tekst:
«Marvellous thing, democracy! Look at Manchester. Population 60,000, electoral roll 3.»

Informasjon
Opphav: Rowan Atkinson som Edmund Blackadder

Kjelde:Blackadder (fjernsynsserie)
År: 1987

Stikkord
demokrati
politikk
Manchester
manntal
folketal
humor
Blackadder
«Demokrati er ein framifrå ting! Ta Manchester. Folketal 60 000, manntal 3.»


«Demokrati er ein framifrå ting! Ta Manchester. Folketal 60 000, manntal 3.»   Rowan Atkinson som Edmund Blackadder  frå Blackadder, 1987Opphavleg tekst:
«Two Cheers for Democracy: one because it admits variety and two because it permits criticism. Two cheers are quite enough: there is no occasion to give three.»

Informasjon
Opphav: E.M. Forster

Kjelde:What I Believe (essay)
The Nation (vekeblad)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1938
Kontekst: July 16, 1938

Stikkord
demokrati
hurra
variasjon
kritikk
«To hurra for demokratiet: Eitt fordi det tillèt variasjon og to fordi det tillèt kritikk. To hurra er meir enn nok; det er ingen grunn til å koma med tre.»


«To hurra for demokratiet: Eitt fordi det tillèt variasjon og to fordi det tillèt kritikk. To hurra er meir enn nok; det er ingen grunn til å koma med tre.»   E.M. ForsterTeke frå wikisource
Opphavleg tekst:
«Freedom has many difficulties and democracy is not perfect, but we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us.»

Informasjon
Opphav: John F. Kennedy (Ted Sorensen)

Kjelde:Ich bin ein Berliner (tale)

År: 1963
Kontekst: Berlin var sidan 1961 blitt delt av Berlinmuren. 26. juni 1963 tala Kennedy med sympati til folkemassen ved rådhuset i Vest-Berlin.
Sjå òg
Stikkord
Berlinmuren
fridom
demokrati
kommunisme
Den kalde krigen
«Fridom har mange vanskar og demokrati er ikkje perfekt, men me har aldri reist ein mur for å halda folket vårt inne, for å hindra dei frå å forlata oss.»
President Kennedy ser på Berlinmuren frå ei opphøging.


«Fridom har mange vanskar og demokrati er ikkje perfekt, men me har aldri reist ein mur for å halda folket vårt inne, for å hindra dei frå å forlata oss.»   John F. KennedyTeke frå Sitert i Hjalmar Christensen: Det nittende aarhundredes kulturkamp i Norge (1905), s. 106.
Opphavleg tekst:
«Et vakt og kraftigt folkevirke, det lader sig ikke en gang dæmpe af noget absolut veto; med fast vilje fører det nationens meninger og hjerteanliggender igjennem, trods hvad der staar i grundlovsparagrafer om vetoet, ja om det absolute veto var nævnt i hver eneste af grundlovens 112 paragrafer.»

Informasjon
Opphav: Johan Sverdrup

År: 1877

Stikkord
demokrati
veto
«Eit vekka og kraftig folkevirke, det lèt seg ikkje ein gong dempa av noko absolutt veto.»


«Eit vekka og kraftig folkevirke, det lèt seg ikkje ein gong dempa av noko absolutt veto.»   Johan SverdrupTeke frå Max Rodenbeck, ‘Volcano of Rage’ i The New York Review of Books, 24. februar 2011
Opphavleg tekst:
«In a totalitarian regime, you never know the mistakes that are made. But in a democracy, if anybody does something wrong, against the will of the people, it will float to the surface. The whole people are looking.»

Informasjon
Opphav: Hosni Mubarak

Sandcastles: The Arabs in Search of the Modern World (bok)
Kontekst: Hosni Mubarak i eit intervju, gjengjeve i Milton Viorst: Sandcastles: The Arabs in Search of the Modern World (Knopf, 1994)

Stikkord
diktatur
demokrati
feil
kunnskap
«I eit totalitært regime veit ein aldri kva slags feil som blir gjort. Men i eit demokrati, viss nokon gjer noko gale, mot folkeviljen, vil det flyta til overflata. Heile folket ser det.»


«I eit totalitært regime veit ein aldri kva slags feil som blir gjort. Men i eit demokrati, viss nokon gjer noko gale, mot folkeviljen, vil det flyta til overflata. Heile folket ser det.»   Hosni MubarakTeke frå § 49 i den norske Grunnlova. Wikikilden, Lovdata
Opphavleg tekst:
«Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaaer af 2 Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing.»Forkorta i 2007, då Odelstinget blei avskaffa:

«Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.»

Informasjon

Kjelde:Den norske grunnlova (lov)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1814

Stikkord
Stortinget
makt
norsk politikk
demokrati
«Folket utøver den lovgjevande makta ved Stortinget.»


«Folket utøver den lovgjevande makta ved Stortinget.»Teke frå An interview with Mario Vargas Llosa i The Miami Herald
Opphavleg tekst:
«Q: A few years ago you made big headlines by proclaiming that Mexico was ``a perfect dictatorship. Is Mexico in a never-ending political transition now?A: Fortunately, I was wrong. It wasn't so perfect. From a perfect dictatorship, it changed to an imperfect democracy. And that is a great progress. There is freedom of expression, political freedoms . . . [Mexican President Vicente] Fox has not satisfied the big expectations that were placed on him. The difficulties he has faced have been huge, but there has also been a shortage of energy, of leadership, to carry out the reforms. That's what is keeping the country paralyzed.»

Informasjon
Opphav: Mario Vargas Llosa
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2003
Kontekst: Vargas Llosa hadde tretten år tidlegare skildra Mexico som eit «perfekt diktatur».
Sjå òg
Stikkord
Mexico
diktatur
demokrati
framgang
feil
«Heldigvis tok eg feil. Det var ikkje så perfekt. Frå eit fullkome diktatur endra det seg til eit ufullkome demokrati. Og det er stor framgang.»


«Heldigvis tok eg feil. Det var ikkje så perfekt. Frå eit fullkome diktatur endra det seg til eit ufullkome demokrati. Og det er stor framgang.»   Mario Vargas LlosaTeke frå Elizabeth Knowles (red.) Oxford Dictionary of Quotations (8 ed., 2014)
Opphavleg tekst:
«A modern democracy is a tyranny whose borders are undefined; one discovers how far one can go only by travelling in a straight line until one is stopped.»

Informasjon
Opphav: Norman Mailer

Kjelde:The Presidential Papers (bok)
År: 1964
Kontekst: forord

Stikkord
demokrati
tyranni
grenser
«Eit moderne demokrati er eit tyranni der grensene er udefinerte. Ein finn ut kor langt ein kan gå berre ved å reisa i ei strak linje til ein blir stoppa.»


«Eit moderne demokrati er eit tyranni der grensene er udefinerte. Ein finn ut kor langt ein kan gå berre ved å reisa i ei strak linje til ein blir stoppa.»   Norman Mailer