Hopp til innhald

Fortid

Frå WikiquoteFortid

Fortid er det som har hend tidlegare.

Sitat[endre]

Teke frå Google Books
Opphavleg tekst:
«The past is never dead. It's not even past.»

Informasjon
Opphav: William Faulkner

Kjelde:Requiem for a nun (roman)

År: 1951
Seinare bruk

Sitatet er blitt brukt i mange samanhengar der fortid er eit aktuelt tema, til dømes i samband med Sørstatane under raseskiljetida. (Døme) Til dømes hadde ei bok frå 2009 om rettssaken mot ein Ku Klux Klan-mordar tittelen The past is never dead: the trial of James Ford Seale and Mississippi's struggle for redemption. Drapet fann stad i 1964, medan rettssaken blei halden i 2007.

I 2008 siterte Barack Obama Faulkner i ein tale han haldt i Philadelphia om raserelasjonar. Han omforma orda noko, til «The past isn't dead and buried. In fact, it isn't even past.» (Talen ved barackobama.com)

Stikkord
fortid
historie
minne
«Fortida er aldri død. Ho er ikkje eingong fortid.»


«Fortida er aldri død. Ho er ikkje eingong fortid.»   William FaulknerOpphavleg tekst:
«Redan i uråldriga tider, då det fanns jättar i Nordens bygder, d.v.s långt innan de latinska bokstäverna blifvit uppfunna, och förr än Carmenta anländt från Grekland och med Evander slagit sig ned vid Tiberns mynning på den romerska jorden, där de efter urinvånarnas fördrifvande lärde det råa och alldeles obildade folket hyfsning och äfven meddelade det undervisning i bokstäfvernas bruk – redan i urminnes tid, säger jag, voro de nordiska folken i besittning af en egen skrift. Till bevis härpå tjäna de klippblock af utomordentlig storlek som blifvit uppställda vid de gamles grafplatser och hålor. Och om någon skulle betvifla, att detta uträttats av jättarna och under den uräldsta tiden, så må han begifva sig dit upp…»

Informasjon
Opphav: Olaus Magnus

Kjelde:Historia de Gentibus Septentrionalibus (bok)
Historia om de nordiska folken (bok)
Opphavleg mål: Latin
År: 1555
Kontekst: Sitat frå Historia de Gentibus Septentrionalibus, omsett til svensk som Historia om de nordiska folken, Bok 1, kap 36 ”Om Götarnas alfabet”

Historia de Gentibus Septentrionalibus blei skriven av den svenske biskopen Olaus Magnus (1490-1557) og fyrst utgjeve i Roma i 1555.

Stikkord
urtid
Norden
kjemper
skrift
runer
historie
forhistorie
«Allereie i urtidene, då det var kjemper til i bygdene i Norden...»
Bautasteinar med runer. Illustrasjon til Historia de Gentibus Septentrionalibus.


«Allereie i urtidene, då det var kjemper til i bygdene i Norden...»   Olaus Magnus