Hopp til innhald

George Curzon

Frå Wikiquote
Lord Curzon i 1905

George Nathaniel Curzon (1859–1925), 1. marki Curzon av Kedleston og ofte kjend som Lord Curzon, var ein britisk statsmann som var utanriksminister og visekonge av India.


Opphavleg tekst:
«Frontiers are indeed the razor’s edge on which hang suspended the modern issues of war or peace, of life or death to nations.»

Informasjon
Opphav: George Curzon

Kjelde:«Romanes Lecture on the subject of FRONTIERS» (førelesing)
År: 1907

Stikkord
grenser
krig
fred
nasjonar
eggar
«Grenser er utan tvil knivseggen der dei moderne spørsmåla om krig eller fred, om liv eller død for nasjonar, heng.»


«Grenser er utan tvil knivseggen der dei moderne spørsmåla om krig eller fred, om liv eller død for nasjonar, heng.»Teke frå Engelsk Wikiquote, som oppgav Nicholas Mansergh, The Commonwealth Experience (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969), p. 256.
Opphavleg tekst:
«No one believes more firmly than we do that the safety and welfare of India depend on the permanence of British administration.»

Informasjon
Opphav: George Curzon

Kjelde:Brev frå George Curzon til Lord Minto
År: 1907

Stikkord
India
Det britiske imperiet
administrasjon
styre
framhald
«Ingen trur sterkare enn me gjer at tryggleiken og velveret til India heng saman med det permanente britiske styret.»


«Ingen trur sterkare enn me gjer at tryggleiken og velveret til India heng saman med det permanente britiske styret.»Teke frå nationalarchives.gov.uk og Engelsk Wikiquote, som oppgav Nicholas Mansergh, The Commonwealth Experience (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969), p. 256.
Opphavleg tekst:
«As long as we rule India, we are the greatest power in the world. If we lose it, we shall drop straight away to a third-rate Power.»

Informasjon
Opphav: George Curzon

År: 1901

Stikkord
India
Storbritannia
Det britiske imperiet
stormakter
makt
«Så lenge me styrer India, er me den største makta i verda. Om me taper det, kjem me straks til å synka ned til ei tredjegrads makt.»


«Så lenge me styrer India, er me den største makta i verda. Om me taper det, kjem me straks til å synka ned til ei tredjegrads makt.»