Hopp til innhald

Det britiske imperiet

Frå Wikiquote
Det britiske imperietDet britiske imperiet er ei nemning på det britiske koloniveldet. Imperiet har prega verda ved å gjera engelsk til eit internasjonalt språk, brukt i mellom anna Irland, Australia, USA, Canada, India og fleire land i Afrika og Karibia.


Opphavleg tekst:

«When Britain first, at heaven's command,
Arose from out of the azure main,
This was the charter of the land,
And guardian angels sung this strain:
“Rule, Britannia, rule the waves;
Britons never will be slaves.”»

Omsett:
Då Britannia først, på himmelsk bod
steig opp frå asurblått hav
var dette loven for det land
ein engel song det av:
«Hersk, Britannia, hersk over hav
Britar skal aldri bli underlagd.»


Informasjon
Opphav: James Thomson
Kjelde:Alfred: a Masque, II, V
Variant: Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:
Britons never will be slaves.
Seinare bruk

Diktet blei tonesett av Thomas Augustine Arne i 1740 og kjend som songen «Rule, Britannia!». Han har fått ei stilling som ein uoffisiell britisk nasjonalsong, særleg knytt til den britiske marinen og i noko mindre grad den britiske hæren.

Stikkord
Storbritannia
styre
makt
skaping
Det britiske imperiet

«Rule, Britannia, rule the waves

Britons never will be slaves.»


«Rule, Britannia, rule the waves

Britons never will be slaves.»   James ThomsonTeke frå nationalarchives.gov.uk og Engelsk Wikiquote, som oppgav Nicholas Mansergh, The Commonwealth Experience (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969), p. 256.
Opphavleg tekst:
«As long as we rule India, we are the greatest power in the world. If we lose it, we shall drop straight away to a third-rate Power.»

Informasjon
Opphav: George Curzon

År: 1901

Stikkord
India
Storbritannia
Det britiske imperiet
stormakter
makt
«Så lenge me styrer India, er me den største makta i verda. Om me taper det, kjem me straks til å synka ned til ei tredjegrads makt.»


«Så lenge me styrer India, er me den største makta i verda. Om me taper det, kjem me straks til å synka ned til ei tredjegrads makt.»   George CurzonTeke frå Engelsk Wikiquote, som oppgav Nicholas Mansergh, The Commonwealth Experience (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969), p. 256.
Opphavleg tekst:
«No one believes more firmly than we do that the safety and welfare of India depend on the permanence of British administration.»

Informasjon
Opphav: George Curzon

Kjelde:Brev frå George Curzon til Lord Minto
År: 1907

Stikkord
India
Det britiske imperiet
administrasjon
styre
framhald
«Ingen trur sterkare enn me gjer at tryggleiken og velveret til India heng saman med det permanente britiske styret.»


«Ingen trur sterkare enn me gjer at tryggleiken og velveret til India heng saman med det permanente britiske styret.»   (brev frå George Curzon til Lord Minto)