Hopp til innhald

Storbritannia

Frå Wikiquote

Storbritannia er eit land som dekkjer øya Storbritannia, Nord-Irland og fleire småøyar.


Opphavleg tekst:

«When Britain first, at heaven's command,
Arose from out of the azure main,
This was the charter of the land,
And guardian angels sung this strain:
“Rule, Britannia, rule the waves;
Britons never will be slaves.”»

Omsett:
Då Britannia først, på himmelsk bod
steig opp frå asurblått hav
var dette loven for det land
ein engel song det av:
«Hersk, Britannia, hersk over hav
Britar skal aldri bli underlagd.»


Informasjon
Opphav: James Thomson
Kjelde:Alfred: a Masque, II, V
Variant: Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:
Britons never will be slaves.
Seinare bruk

Diktet blei tonesett av Thomas Augustine Arne i 1740 og kjend som songen «Rule, Britannia!». Han har fått ei stilling som ein uoffisiell britisk nasjonalsong, særleg knytt til den britiske marinen og i noko mindre grad den britiske hæren.

Stikkord
Storbritannia
styre
makt
skaping
Det britiske imperiet

«Rule, Britannia, rule the waves

Britons never will be slaves.»


«Rule, Britannia, rule the waves

Britons never will be slaves.»   James ThomsonTeke frå nationalarchives.gov.uk og Engelsk Wikiquote, som oppgav Nicholas Mansergh, The Commonwealth Experience (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969), p. 256.
Opphavleg tekst:
«As long as we rule India, we are the greatest power in the world. If we lose it, we shall drop straight away to a third-rate Power.»

Informasjon
Opphav: George Curzon

År: 1901

Stikkord
India
Storbritannia
Det britiske imperiet
stormakter
makt
«Så lenge me styrer India, er me den største makta i verda. Om me taper det, kjem me straks til å synka ned til ei tredjegrads makt.»


«Så lenge me styrer India, er me den største makta i verda. Om me taper det, kjem me straks til å synka ned til ei tredjegrads makt.»   George CurzonTeke frå kirjasto.sci.fi
Opphavleg tekst:
«It is a real stroke of luck for a particular country that the capital of the human race happens to be British.»

Informasjon
Opphav: Henry James

Kjelde:London
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1888

Stikkord
London
hovudstader
menneskja
lukke
lukketreff
England
Storbritannia
«Det er ei sann lukke for eit visst land at hovudstaden til alle menneskja tilfeldigvis er britisk.»
Midland Grand Hotel i London frå Harpers Handbook for Travellers in Europe frå 1885.


«Det er ei sann lukke for eit visst land at hovudstaden til alle menneskja tilfeldigvis er britisk.»   Henry James