Hopp til innhald

Grekarar

Frå WikiquoteGrekararTeke frå SNL
Opphavleg tekst:
«Timeo Danaos et dona ferentes»

Informasjon
Opphav: Vergil
gjennom Laokoon

Kjelde:Æneiden (epos)
Opphavleg mål: Latin
Periode: Antikken
Sitattype: Åtvaring
Kontekst: Sitatet er frå Aeneiden 2,49. Laokoon åtvara med desse orda trojanarane då dei tok imot den store trehesten som danaene, det vil seie hellenarane, kom med, og som eigentleg var fylt med krigarar.

Stikkord
grekarar
gåver
frykt
«Eg fryktar grekarane, også når dei kjem med gåver.»
Den trojanske hesten blir teken inn i Troja. Måleri av Giovanni Domenico Tipeolo frå 1773.


«Eg fryktar grekarane, også når dei kjem med gåver.»   Vergil