Høy

Frå WikiquoteHøy


Teke frå storm.no
Opphavleg tekst:
«Kyndelsmess tøy
er bedre enn hundre lass høy.»

Informasjon

Norsk ordtak

Sjå òg
Stikkord
kyndelsmesse
mildvêr
høy
vêrteikn
samanlikningar
framtid
«Kyndelsmess tøy
er betre enn hundre lass høy.»


«Kyndelsmess tøy
er betre enn hundre lass høy.» Norsk ordtak