Januar

Frå WikiquoteJanuar

Januar er den første månaden i året, og høyrer til vintertida i nord.


Opphavleg tekst:
«Non c'è gallina o gallinaccia che a gennaio l'uovo non faccia.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
høner
januar
umoglege ting
«Inga høne, god eller dårleg, legg egg i januar.»


«Inga høne, god eller dårleg, legg egg i januar.» Italiensk ordtak