Hopp til innhald

Egg

Frå WikiquoteFørste Mosebok skrive på eit egg.

Egg er ei kvinneleg kjønnscelle som i visse høve blir lagt utanfor kroppen til hodyret.


Opphavleg tekst:
«It has, I believe, been often remarked, that a hen is only an egg’s way of making another egg.»

Informasjon
Opphav: Samuel Butler

Kjelde:Life and Habit
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1877
Kontekst: Kapittel 8

Stikkord
egg
høner
opphav
paradoks
formeiring
«Ei høne er berre eit egg sin måte å laga eit nytt egg på.»
Høns og egg måla av Slava Raškaj ca. 1895


«Ei høne er berre eit egg sin måte å laga eit nytt egg på.»   Samuel Butler


Teke frå «omelette» i Oxford English Dictionary
Opphavleg tekst:
«We are walking upon eggs, and whether we tread East or tread West, the omelet will not be made without the breaking of some.»

Informasjon
Opphav: Thomas Perronet Thompson

Kjelde:Audi Alteram Partem II (bok)
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1859
Kontekst: Frå Audi Alteram Partem II, xc.65,
Sjå òg
Stikkord
egg
omelett
dilemma
offer
øydelegging
aust
vest
«Vi går oppå egg, og uansett om vi trør aust eller trør vest, kan ikkje omeletten bli laga utan at nokre knuser.»
Skulptur av Magdalena Abakanowicz.


«Vi går oppå egg, og uansett om vi trør aust eller trør vest, kan ikkje omeletten bli laga utan at nokre knuser.»   Thomas Perronet Thompson


Teke frå «omelette» i Oxford English Dictionary
Opphavleg tekst:
«On ne saurait (on ne peut) pas faire une omelette (des omelettes) sans casser des œufs.»

Informasjon

Fransk ordtak
Tillagt m.a. Robespierre, Napoleon og Lenin.
Opphavleg mål: Fransk
Kontekst: Tyding: Ein kan ikkje få til noko nyttig utan å øydeleggja noko anna.

Dette kjende ordspråket er tillagt fleire kjende historiske personar, som Robespierre, Napoleon og Lenin, utan at det finst faste haldepunkt for dette.

Kjelder «omelette» i Oxford English Dictionary

phrases.org.uk/bulletin_board
Seinare bruk

Utsegnet er teke opp igjen og brukt, særleg i samband med krigføring. Eit sitat frå The Times den 10. januar 1898 seier til dømes:

«Omelettes cannot be made without breaking eggs, and war cannot be waged without losses of this kind occurring.»
På norsk er det mellom anna teke opp att av Odd Børretzen i «Generalene» (Vintersang, 1997).
Sjå òg
Stikkord
egg
eggeretter
øydelegging
offer
framgang
omelett
«Ein kan ikkje laga omelett utan å knusa egg.»
Fransk omelett (Foto: David Monniaux)


«Ein kan ikkje laga omelett utan å knusa egg.» Fransk ordtak (tillagt m.a. Robespierre, Napoleon og Lenin.)


Opphavleg tekst:
«Molti fan la guerra per un uovo e lasciano intanto scappar la gallina.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
høner
krig
meiningsløyse
«Mange krigar om eit egg mens dei let høna sleppa unna.»
Sebright-høne på grein.


«Mange krigar om eit egg mens dei let høna sleppa unna.» Italiensk ordtak


Opphavleg tekst:
«Meglio l'uovo oggi che la gallina domani.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
høner
notida
i dag
i morgon
framtid
framtida
samanlikningar
«Heller egget i dag enn høna i morgon.»
Lita jente med egg. Måleri frå 1800-talet.


«Heller egget i dag enn høna i morgon.» Italiensk ordtak


Opphavleg tekst:
«Prima di rompere l'uovo, bisogna aver pronto il pane e il sale.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
mat
brød
salt
førebuing
«Før du kakkar egget, treng du ha klar brød og salt.»
Eggerett på Mandeville Restaurant.


«Før du kakkar egget, treng du ha klar brød og salt.» Italiensk ordtak


Opphavleg tekst:
«Se la gallina non cantasse, nessuno saprebbe che ha fatto l'uovo.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
høner
kakling
lyd
«Om høna ikkje kakla, ville ingen vita at ho hadde lagt egg.»


«Om høna ikkje kakla, ville ingen vita at ho hadde lagt egg.» Italiensk ordtak


Opphavleg tekst:
«Gallina pelata non fa uova.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
høner
ribbing
øydelegging
følgjer
«Ribba høne legg ikkje egg.»
Døde fuglar. Måleri av Francisco Goya.


«Ribba høne legg ikkje egg.» Italiensk ordtak


Opphavleg tekst:
«La gallina nera fa l'uovo bianco.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk
Sjå òg
Stikkord
egg
høner
svart
kvitt
«Den svarte høna legg kvite egg.»
Fransk propagandaplakat frå første verdskrigen.


«Den svarte høna legg kvite egg.» Italiensk ordtak


Opphavleg tekst:
«Non c'è gallina o gallinaccia che a gennaio l'uovo non faccia.»

Informasjon

Italiensk ordtak


Opphavleg mål: Italiensk

Stikkord
egg
høner
januar
umoglege ting
«Inga høne, god eller dårleg, legg egg i januar.»


«Inga høne, god eller dårleg, legg egg i januar.» Italiensk ordtak


Teke frå bbc.co.uk
Opphavleg tekst:
«A person who sells eggs should not start a fight in the market.»

Informasjon

Zambisk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
egg
slosting
varsamheit
sårbarheit
«Ein person som sel egg bør ikkje starta ein slostkamp på marknaden.»
Egg til sals på ein marknad


«Ein person som sel egg bør ikkje starta ein slostkamp på marknaden.» Zambisk ordtak