Hopp til innhald

Kristendom

Frå WikiquoteKristendomTeke frå Wikiquote som oppgav George MacDonald and His Wife av Greville MacDonald, sonen til MacDonald.
Opphavleg tekst:
«I firmly believe people have hitherto been a great deal too much taken up about doctrine and far too little about practice. The word doctrine, as used in the Bible, means teaching of duty, not theory. I preached a sermon about this. We are far too anxious to be definite and to have finished, well-polished, sharp-edged systems - forgetting that the more perfect a theory about the infinite, the surer it is to be wrong, the more impossible it is to be right.»

Informasjon
Opphav: George MacDonald

Kjelde:Brev frå George MacDonald til faren
George MacDonald and His Wife (biografi)

Stikkord
kristendom
doktriner
handlingar
tru
kristen utøving
plikt
«Eg trur sterkt at folk til no har vore mykje for opptekne av doktrine og for lite av utøving.»


«Eg trur sterkt at folk til no har vore mykje for opptekne av doktrine og for lite av utøving.»   (brev frå George MacDonald til faren)Teke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:«Til Læseren» (dikt)
Trende Bibelske Bøger udi Riim (bok)
År: 1721

Stikkord
kvinner
dygder
kristendom
tale

Er Qvinde-Kiønnet ey betroed
Paa Prædik-Stoel at sætte Foed
  Og for Almuen tale/
Saa skal dog Qvinders Dydighed
For den Skyld icke kastis ned/
  Som den var lagt i Dvale.

Wyntje (Lavinia) Van Vechten, måla ca. 1720.


Er Qvinde-Kiønnet ey betroed
Paa Prædik-Stoel at sætte Foed
  Og for Almuen tale/
Saa skal dog Qvinders Dydighed
For den Skyld icke kastis ned/
  Som den var lagt i Dvale.

  Petter DassTeke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:«Til Læseren» (dikt)
Trende Bibelske Bøger udi Riim (bok)
År: 1721

Stikkord
kvinner
menn
kristendom
sjel
likestilling

I Skriften gjøres ey Forskiæl
Paa Mandens eller Qvindens Siæl
  Hvad Troen anbelanger/
Men hvo som troer og frygter GUD
Og seer til Christi blodig Hud/
  Hand Salighed empfanger.

Gammal skotsk gravstein som viser ei kvinne.


I Skriften gjøres ey Forskiæl
Paa Mandens eller Qvindens Siæl
  Hvad Troen anbelanger/
Men hvo som troer og frygter GUD
Og seer til Christi blodig Hud/
  Hand Salighed empfanger.

  Petter Dass