Hopp til innhald

Dygder

Frå WikiquoteDygderTeke frå Les dieux ont soif på Franske Wikikjelden
Opphavleg tekst:
«L'innocence, le plus souvent, est un bonheur et non pas une vertu.»

Informasjon
Opphav: Anatole France

Kjelde:Les dieux ont soif (bok)
Opphavleg mål: Fransk
År: 1912

Stikkord
uskuld
tilfelle
dygder
«Uskuld er oftast eit lykketreff og inga dygd.»


«Uskuld er oftast eit lykketreff og inga dygd.»   Anatole FranceTeke frå Wikikilden

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:«Til Læseren» (dikt)
Trende Bibelske Bøger udi Riim (bok)
År: 1721

Stikkord
kvinner
dygder
kristendom
tale

Er Qvinde-Kiønnet ey betroed
Paa Prædik-Stoel at sætte Foed
  Og for Almuen tale/
Saa skal dog Qvinders Dydighed
For den Skyld icke kastis ned/
  Som den var lagt i Dvale.

Wyntje (Lavinia) Van Vechten, måla ca. 1720.


Er Qvinde-Kiønnet ey betroed
Paa Prædik-Stoel at sætte Foed
  Og for Almuen tale/
Saa skal dog Qvinders Dydighed
For den Skyld icke kastis ned/
  Som den var lagt i Dvale.

  Petter DassOpphavleg tekst:
«The problem with people who have no vices is that generally you can be pretty sure they're going to have some pretty annoying virtues.»

Informasjon

Tillagt Elizabeth Taylor
Kjelde:The Seven Deadly Sins (bok)
Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
dygder
laster
eigenskapar
irritasjon
«Problemet med folk som ikkje har nokre laster er at som regel kan du vera ganske trygg på at dei har nokre temmeleg irriterande dygder.»


«Problemet med folk som ikkje har nokre laster er at som regel kan du vera ganske trygg på at dei har nokre temmeleg irriterande dygder.» (Tillagt Elizabeth Taylor)