Hopp til innhald

Me kan ikkje samhandla med Stalin. Han har brote kvart av løfta han gav på Yalta.

Frå Wikiquote


Teke frå Gjenfortald av Anna Rosenberg og sitert i Conflict and crisis av Robert J. Donovan
Opphavleg tekst:
«We can’t do business with Stalin. He has broken every one of the promises he made at Yalta.»

Informasjon
Opphav: Franklin D. Roosevelt

Kjelde:samtale med Anna Rosenberg
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Periode: Den kalde krigen
Kontekst: I sluttfasen av krigen var tilhøva mellom dei vestlege allierte og Russland prega av mistru. Roosevelt utbraut dette då han fekk eit telegram knytt til saka den 24. mars 1945.

Stikkord
Den kalde krigen
Andre verdskrigen
Josef Stalin
løftebrot
«Me kan ikkje samhandla med Stalin. Han har brote kvart av løfta han gav på Yalta.»
«Me kan ikkje samhandla med Stalin. Han har brote kvart av løfta han gav på Yalta.»   Franklin D. Roosevelt