Hopp til innhald

Franklin D. Roosevelt

Frå Wikiquote
Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt (1882–1945), var den 32. presidenten av USA.


Opphavleg tekst:
«Freedom to learn is the first necessity of guaranteeing that man himself shall be self-reliant enough to be free. Such things did not need as much emphasis a generation ago, but when the clock of civilization can be turned back by burning libraries, by exiling scientists, artists, musicians, writers and teachers; by disbursing universities, and by censoring news and literature and art; an added burden, an added burden is placed on those countries where the courts of free thought and free learning still burn bright. If the fires of freedom and civil liberties burn low in other lands they must be made brighter in our own. If in other lands the press and books and literature of all kinds are censored, we must redouble our efforts here to keep them free. If in other lands the eternal truths of the past are threatened by intolerance we must provide a safe place for their perpetuation.»

Informasjon
Opphav: Franklin D. Roosevelt

Kjelde:tale til the National Education Association (tale)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1938
Kontekst: Tale til the National Education Association, 30. juni 1938

Stikkord
fridom
lærdom
sjølvberging
utdanning
«Fridom til å læra er den viktigaste garantien for at eit menneske skal bli sjølvbergande nok til å bli fritt.»
Illustrasjon til The Rubaiyat of Omar Khayyam av Adelaide Hanscom og Blanche Cumming.


«Fridom til å læra er den viktigaste garantien for at eit menneske skal bli sjølvbergande nok til å bli fritt.»
Informasjon
Opphav: Franklin D. Roosevelt

Kjelde:Brev frå Franklin D. Roosevelt til alle delstatsguvernørar
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1937
Kontekst: Letter to all State Governors on a Uniform Soil Conservation Law (26 February 1937)

Stikkord
jord
nasjonar
øydelegging
«Ein nasjon som øydelegg jordsmonnet sitt øydelegg seg sjølv.»


«Ein nasjon som øydelegg jordsmonnet sitt øydelegg seg sjølv.»Teke frå Gjenfortald av Anna Rosenberg og sitert i Conflict and crisis av Robert J. Donovan
Opphavleg tekst:
«We can’t do business with Stalin. He has broken every one of the promises he made at Yalta.»

Informasjon
Opphav: Franklin D. Roosevelt

Kjelde:samtale med Anna Rosenberg
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Periode: Den kalde krigen
Kontekst: I sluttfasen av krigen var tilhøva mellom dei vestlege allierte og Russland prega av mistru. Roosevelt utbraut dette då han fekk eit telegram knytt til saka den 24. mars 1945.

Stikkord
Den kalde krigen
Andre verdskrigen
Josef Stalin
løftebrot
«Me kan ikkje samhandla med Stalin. Han har brote kvart av løfta han gav på Yalta.»


«Me kan ikkje samhandla med Stalin. Han har brote kvart av løfta han gav på Yalta.»