Hopp til innhald

Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?

Frå Wikiquote


Teke frå Mark. 15,34 ved bibel.no og 'Jesu sju ord på krossen
Opphavleg tekst:
«Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Markusevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Desse orda ropa Jesus i følgje Markusevangeliet med høg røst på arameisk, morsmålet sitt, medan han hang på krossen. Blant folket som var der, var det mange som ikkje forstod det han sa; dei trudde Jesus ropa på profeten Elia. Dei som forstod arameisk, visste at Jesus siterte opningsverset i Salme 22 (Sal.22,2), ein tekst som ender med at Gud grip inn og hjelper.

Ytringa står òg i Matt. 27,46 (Matt. 27,46). Her ligg orda tettare opp til bibelsk hebraisk enn hos Markus.

Stikkord
Gud
einsemd
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?»
«Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?» (Tillagt Jesus)