Hopp til innhald

Paradis

Frå WikiquoteParadisTeke frå Luk. 23,43 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Dette ordet skal etter Lukasevangeliet vere sagt til den eine av dei to røvarane som vart krossfest saman med han.

Stikkord
paradis
frelse
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Sanneleg, eg seier deg: I dag skal du vera med meg i paradis.»


«Sanneleg, eg seier deg: I dag skal du vera med meg i paradis.» (Tillagt Jesus)