Hopp til innhald

Frelse

Frå WikiquoteInformasjon
Opphav: Arne Garborg

Kjelde:«I Helheim» (dikt)
Uppveg (diktsamling)
Opphavleg mål: Landsmål

Stikkord
fred
frelse
sjel
song
helsingar

Løyste, lyfte
Sjæline kved;
dei helsar med Fagnad
den store Fred.

Sankt Peter løfter sjelar til himmelen. Freske av Sperindio Cagnola i San Marcello-kyrkja i Paruzzaro.


Løyste, lyfte
Sjæline kved;
dei helsar med Fagnad
den store Fred.

  Arne Garborg


Frelse i ein kristen kontekst[endre]

Teke frå Luk. 23,43 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Dette ordet skal etter Lukasevangeliet vere sagt til den eine av dei to røvarane som vart krossfest saman med han.

Stikkord
paradis
frelse
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Sanneleg, eg seier deg: I dag skal du vera med meg i paradis.»


«Sanneleg, eg seier deg: I dag skal du vera med meg i paradis.» (Tillagt Jesus)Teke frå Luk 23,46 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)

Lukasevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Orda i Lukasevangeliet vert i kristen tradisjon rekna som dei aller siste orda Jesus sa medan han hang på krossen.
Sjå òg
Stikkord
overgjeving
Jesus
hender
ånd
fedrar
Gud
krossfestinga av Jesus
Jesu sju ord på krossen
«Far, i dine hender gjev eg mi ånd!»


«Far, i dine hender gjev eg mi ånd!» (Tillagt Jesus)Opphavleg tekst:

«Gid det og blive sidst det Ord
Jeg tale skal paa denne Jord.»


Informasjon
Opphav: Thomas Kingo

Kjelde:«Om de syv Ord JEsus talede paa Korset» (dikt) (salme)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1689
Kontekst: Avslutninga av 18. verset i Thomas Kingos salme frå 1689: «Om de syv Ord JEsus talede paa Korset» Orda teksten viser til, er det siste av «Jesu sju ord på krossen». I diktet er dette attgjeve slik:

Hand sagde: Fader i din Haand
Befaler Jeg min Siæl og Aand. adl.dk

Sjå òg
Stikkord
ord
ende
håp
Jesus
ønskje
jorda
Jesu sju ord på krossen

Gjev det òg blir det siste ord
eg tale skal på denne jord.

The Descent of the Holy Spirit av Louis Comfort Tiffany


Gjev det òg blir det siste ord
eg tale skal på denne jord.

  Thomas Kingo