Hopp til innhald

Reuben Fine

Frå Wikiquote

Reuben Fine (1914–1993) var ein amerikansk psykolog, stormeister i sjakk og sjakkskribent frå New York City. Han var blant dei beste sjakkspelarane i verda frå midt på 1930-talet til slutten av 1940-talet, då han avslutta si sjakkarriere til fordel for forsking innan psykologi.


Opphavleg tekst:

«At the Warsaw team tournament in 1935, the most surprising discovery was a gangling, shy, 19-year-old Estonian. Some had never heard of his country before, nobody had ever heard of Keres. But his play at top board was a wonder to behold. Not merely because he performed creditably in his first serious encounters with the world's greatest; others have done that too. It was his originality, verve, and brilliance which astounded and delighted the chess world." – Stormeister Reuben Fine

Informasjon
Opphav: Reuben Fine
Kontekst: Stormeister Reuben Fine.
Stikkord
sjakk
Paul Keres
Estland
kjennskap
«Nokre hadde ikkje høyrd om landet hans før, ingen hadde høyrd om Keres.»


«Nokre hadde ikkje høyrd om landet hans før, ingen hadde høyrd om Keres.»