Rule, Britannia, rule the waves

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:

«When Britain first, at heaven's command,
Arose from out of the azure main,
This was the charter of the land,
And guardian angels sung this strain:
“Rule, Britannia, rule the waves;
Britons never will be slaves.”»

Omsett:
Då Britannia først, på himmelsk bod
steig opp frå asurblått hav
var dette loven for det land
ein engel song det av:
«Hersk, Britannia, hersk over hav
Britar skal aldri bli underlagd.»


Informasjon
Opphav: James Thomson
Kjelde:Alfred: a Masque, II, V
Variant: Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:
Britons never will be slaves.
Seinare bruk

Diktet blei tonesett av Thomas Augustine Arne i 1740 og kjend som songen «Rule, Britannia!». Han har fått ei stilling som ein uoffisiell britisk nasjonalsong, særleg knytt til den britiske marinen og i noko mindre grad den britiske hæren.

Stikkord
Storbritannia
styre
makt
skaping
Det britiske imperiet

«Rule, Britannia, rule the waves

Britons never will be slaves.»
«Rule, Britannia, rule the waves

Britons never will be slaves.»   James Thomson