Hopp til innhald

San Francisco

Frå Wikiquote
San Francisco
San Francisco er ein by i California i USA. Han var viktig under Gullrushet og sentral i fleire kulturelle rørsler, som hippierørsla og homofil frigjering.


Opphavleg tekst:

«This gold and white acropolis rising wave on wave against the blue of the Pacific sky was a stunning thing, a painted thing, like a picture of a mediaeval Italian city which can never have existed.»

Informasjon
Opphav: John Steinbeck

Kjelde:Travels With Charley (bok)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1962

Stikkord
San Francisco
byar
landskap
måleri
«Den gylne og kvite akropolisen som reiste seg i bølgjer mot den blå stillehavshimmelen var ein slåande ting, ein måla ting, som eit bilete av ein italiensk mellomalderby som aldri kan ha eksistert.»


«Den gylne og kvite akropolisen som reiste seg i bølgjer mot den blå stillehavshimmelen var ein slåande ting, ein måla ting, som eit bilete av ein italiensk mellomalderby som aldri kan ha eksistert.»   John SteinbeckOpphavleg tekst:
«It seemed like a matter of minutes when we began rolling in the foothills before Oakland and suddenly reached a height and saw stretched out ahead of us the fabulous white city of San Francisco on her eleven mystic hills with the blue Pacific and its advancing wall of potato-patch fog beyond, and smoke and goldenness of the late afternoon of time.»

Informasjon
Opphav: Jack Kerouac

Kjelde:On the Road
Kapittel 9
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1962

Stikkord
San Francisco
Oakland
Stillehavet
byar
reise
«Det verka som det berre hadde gått nokre minutt før me byrja rulla inn i åsane utanfor Oakland og plutseleg kom til ei høgd og såg utstrekt framfor oss den fabelaktige kvite byen San Francisco på sine elleve mystiske åsar med det blå Stillehavet og den komande veggen av potetåker-tåke utanfor, og røyk og gyllenheit i den seine ettermiddagen av tid.»


«Det verka som det berre hadde gått nokre minutt før me byrja rulla inn i åsane utanfor Oakland og plutseleg kom til ei høgd og såg utstrekt framfor oss den fabelaktige kvite byen San Francisco på sine elleve mystiske åsar med det blå Stillehavet og den komande veggen av potetåker-tåke utanfor, og røyk og gyllenheit i den seine ettermiddagen av tid.»   Jack KerouacOpphavleg tekst:
«If I do go to heaven, I'm going to do what every San Franciscan does who goes to heaven. He looks around and says, "It ain't bad, but it ain't San Francisco."»

Informasjon

Kjelde:USA Today (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2001
Kontekst: Anonym innbyggjar sitert i «Words from the heart» i USA Today (16. februar 2001), side D4.

Stikkord
San Francisco
Himmelen
heimstader
samanlikningar
humor
«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»


«Om eg kjem til himmelen, kjem eg til å gjera det kvar San Franscisco-bu gjer som kjem til himmelen. Han ser seg omkring og seier: 'Det er'kje verst, men det er'kje San Francisco'.»Opphavleg tekst:
«If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair.»

Informasjon
Opphav: John Phillips

Kjelde:«San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)» (song)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1967
Kontekst: Sunge av Scott McKenzie i gruppa The Mamas & the Papas.

Stikkord
San Francisco
blomar
hår
«Om du skal til San Francisco, hugs på å ta nokre blomar i ditt hår.»


«Om du skal til San Francisco, hugs på å ta nokre blomar i ditt hår.»   John PhillipsOpphavleg tekst:


«The winds of the Future wait
    At the iron walls of her Gate,
  And the western ocean breaks in thunder,
  And the western stars go slowly under,
    And her gaze is ever West
    In the dream of her young unrest.
    Her sea is a voice that calls,
  And her star a voice above,
    And her wind a voice on her walls--
  My cool, grey city of love.»


Informasjon
Opphav: George Sterling

Kjelde:«The Cool, Grey City of Love» (dikt)
The San Francisco Bulletin (blad)
År: 1920

Stikkord
byar
San Francisco

The winds of the Future wait
    At the iron walls of her Gate,
  And the western ocean breaks in thunder,
  And the western stars go slowly under,
    And her gaze is ever West
    In the dream of her young unrest.
    Her sea is a voice that calls,
  And her star a voice above,
    And her wind a voice on her walls--
  My cool, grey city of love.


The winds of the Future wait
    At the iron walls of her Gate,
  And the western ocean breaks in thunder,
  And the western stars go slowly under,
    And her gaze is ever West
    In the dream of her young unrest.
    Her sea is a voice that calls,
  And her star a voice above,
    And her wind a voice on her walls--
  My cool, grey city of love.

  George Sterling
Informasjon
Opphav: Robert Frost

Kjelde:«A Peck of Gold» (dikt)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1928

Stikkord
San Francisco
byar
støv
gull

Dust always blowing about the town,
Except when sea-fog laid it down,
And I was one of the children told
Some of the blowing dust was gold.


Dust always blowing about the town,
Except when sea-fog laid it down,
And I was one of the children told
Some of the blowing dust was gold.

  Robert Frost