Sanning

Frå Wikiquote


Teke frå Midnight's Children, Everyman's Library (1995), s. 268.
Opphavleg tekst:
«Memory's truth, because memory has its own special kind. It selects, eliminates, alters, exaggerates, minimizes, glorifies, and vilifies also; but in the end it creates its own reality»

Informasjon
Opphav: Salman Rushdie

Kjelde:Midnight's Children (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1980

Stikkord
minne
sanning
røyndom
hugs
«Minne er sanning, for det har sin heilt eigne type. Det vel ut, vel vekk, endrer, overdriv, underdriv, forgyller, og fornedrer også, men til slutt skaper det sin eigen røyndom.»


«Minne er sanning, for det har sin heilt eigne type. Det vel ut, vel vekk, endrer, overdriv, underdriv, forgyller, og fornedrer også, men til slutt skaper det sin eigen røyndom.»   Salman Rushdie
Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:Jau (kåseri)
Sivle-Stubbar (bok)
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 1895
Kontekst: Opningslinene i Sivle-Stubbar

Stikkord
Per Sivle
sanning
løgn
skriving
hug
paradoks
sjølvmotseiing
«Jau, eg heiter Per Sivle; og eg hev Hug til aa skriva, og naar eg inkje hev anna aa skriva um, sa lyg eg, naar eg segjer sant.»


«Jau, eg heiter Per Sivle; og eg hev Hug til aa skriva, og naar eg inkje hev anna aa skriva um, sa lyg eg, naar eg segjer sant.»   Per SivleOpphavleg tekst:
«Country music is three chords and the truth»

Informasjon
Opphav: Harlan Howard

Kjelde:Country Scribe Harlan Howard Dies (artikkel)
Rolling Stone (blad)
Opphavleg mål: Engelsk

Stikkord
country
musikk
akkordar
sanning
«Countrymusikk er tre akkordar og sanninga.»


«Countrymusikk er tre akkordar og sanninga.»   Harlan Howard