Hopp til innhald

Per Sivle

Frå Wikiquote
Per Sivle

Per Sivle (1857–1904) var ein norsk diktar og journalist.Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:Jau (kåseri)
Sivle-Stubbar (bok)
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 1895
Kontekst: Opningslinene i Sivle-Stubbar

Stikkord
Per Sivle
sanning
løgn
skriving
hug
paradoks
sjølvmotseiing
«Jau, eg heiter Per Sivle; og eg hev Hug til aa skriva, og naar eg inkje hev anna aa skriva um, sa lyg eg, naar eg segjer sant.»


«Jau, eg heiter Per Sivle; og eg hev Hug til aa skriva, og naar eg inkje hev anna aa skriva um, sa lyg eg, naar eg segjer sant.»


Liv og død[endre]


Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Dan fyrste songen» (dikt)
Den nynorske songskatten (Terje Aarset) (songbok)
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 1877
Kontekst: Dette er opninga av «Dan fyrste songen» slik han stod trykt i Fedraheimen 24.11.1877.

Diktet er ofte kjend i nyare språkdrakt:

Den fyrste song eg høyra fekk,
var mor sin song ved vogga;
dei mjuke ord til hjarta gjekk,
dei kunde gråten stogga.
Stikkord
song
mødrer
ord
gråt
barndom
byrjingar
trøyst
vogger

Dan fyrste songen, eg høyra fekk
var mor sin song atmed vogga;
dei mjuke vék til mit hjarta gjekk,
dei kunde gråten min stogga;

'Voggesong' av François Riss.


Dan fyrste songen, eg høyra fekk
var mor sin song atmed vogga;
dei mjuke vék til mit hjarta gjekk,
dei kunde gråten min stogga;Teke frå aasentunet.no

Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Gøym meg, Mor» (dikt)
Opphavleg mål: Nynorsk
År: 1909

Stikkord
kvile
mødrer
natt
død
gøymsle
jord
sukk
trøytte

Og no er eg trøytt, og eg stundar til Natt,
og berre ein einaste Sukk eg hev att:
«Mor, Mor, gøym meg, Jord!»

Solnedgang med palmegrein.


Og no er eg trøytt, og eg stundar til Natt,
og berre ein einaste Sukk eg hev att:
«Mor, Mor, gøym meg, Jord!»
Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Eit ord» (dikt)

År: 1904
Kontekst: Frå Per Sivles siste dikt: «Eit ord» (Ja, no skal Noreg ha Takk fyr meg)
Sjå òg
Stikkord
Noreg
Stortinget
Per Sivle
ære
gåver
takksemd
diktarar
pengar
mat
øl

Det eingong fall Noreg den Tanke inn:
Aa gjera Æra paa Smaa-Skalden sin.
Og Noregs Samvit Stortinget sjøl,
gav tusund Krunor til Mat og Øl.


Det eingong fall Noreg den Tanke inn:
Aa gjera Æra paa Smaa-Skalden sin.
Og Noregs Samvit Stortinget sjøl,
gav tusund Krunor til Mat og Øl.
Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Eit ord» (dikt)

År: 1904
Kontekst: Siste verset i «Eit ord» (Ja, no skal Noreg ha Takk fyr meg)
Sjå òg
Stikkord
Noreg
takksemd
Per Sivle
heimstader
fedreland
kjærleik
avskjed

Og so skal daa Noreg ha Takk fyr meg.
Og so fær daa kvar ein syta fyr seg.
- Men eg vil Noreg so indarleg vel,
at hugheilt so gav eg det Hjarta og Sjæl.


Og so skal daa Noreg ha Takk fyr meg.
Og so fær daa kvar ein syta fyr seg.
- Men eg vil Noreg so indarleg vel,
at hugheilt so gav eg det Hjarta og Sjæl.
Informasjon
Opphav: Per Sivle
Opphavleg mål: Riksmål

År: 1904
Kontekst: Denne helsinga blei funnen i bordskuffa til Per Sivle etter at han tok livet av seg 6. september 1904.

Stikkord
liv
død
livnad
mot
avskjed

Jeg vilde ei leve, men turde ei dø - og levede livet som før. Nu vil eg ei dø, men tør ikke leve - og - dør.


Jeg vilde ei leve, men turde ei dø - og levede livet som før. Nu vil eg ei dø, men tør ikke leve - og - dør.


Frå historiske dikt[endre]

Opphavleg tekst:

«Der laag attum Svolder
        Øy paa Lur
ein Skog av Master,
        av Skrog ein Mur;
Svia-Konungen,
        Dana-Drotten,
og Eirik Jarl
        var au i Dotten.
— For stødt der Nordmenn
        lyt vera med,
naar Noregs Merke
        skal hoggast ned.»


Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Svolder» (dikt)
Viser og kvad (diktsamling)

År: 1902
Seinare bruk

Sitatet er blitt kjend som eit fyndord, brukt i ulike samanhengar der ein meiner Noreg er i ferd med å bli eller er blitt svika.

Sitater er nemnd som fyndord i «NOKRE MINNINGAR UM PER SIVLE» frå 1938.

Det er brukt i ein «17de mai tale 1945» av Hans Nordby.

Det er også nemnd i tekstar som «Dronning Sonja på moskébesøk» frå 2009 ved Norge Idag og «Norge kan bli oversvømt av asylsøkere» frå 2010 på Jan Simonsens blogg.

Stikkord
Noreg
nordmenn
fedreland
svik

Stødt der nordmenn lyt vera med, når Noregs merke skal hoggast ned.


Stødt der nordmenn lyt vera med, når Noregs merke skal hoggast ned.Teke frå nb.no

Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Irland» (dikt)
En Fyrstikke og andre Viser (diktsamling)

År: 1898
Sjå òg
Stikkord
Irland
nordmenn
vikingar
barbarar
vald
fred
kultur
vekst
utvikling

Da Nordens Folk
som Barbarer end
  for frem over Land og Sjø
der blomstred hist Vest
i Havet en Grend
  paa Erins den grønne Ø.
Dens styrke laa ei
i Sverdets Staal
  men det var ved Fredens Verk,
som byggedes opp
under Barde-Maal,
    den agted at vokse sig sterk.


Da Nordens Folk
som Barbarer end
  for frem over Land og Sjø
der blomstred hist Vest
i Havet en Grend
  paa Erins den grønne Ø.
Dens styrke laa ei
i Sverdets Staal
  men det var ved Fredens Verk,
som byggedes opp
under Barde-Maal,
    den agted at vokse sig sterk.Teke frå «Andvake» på Nynorsk Wikipedia.

Informasjon
Opphav: Per Sivle

Kjelde:«Sverre» (dikt)
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Andvake var stridsluren til kong Sverre.

Stikkord
Sverre av Noreg
møte
tingvesen
trugsmål
lurar
norrøn tid

Og Sverre baud Andvake ljoma til Ting.
Og Aalmugen sanka seg saman.
Og Sverre stod upp, og han saag seg ikring,
og Augo, dei spaadde kje Gaman.

Kong Sverres tog over Vossefjellene av Peter Nicolai Arbo


Og Sverre baud Andvake ljoma til Ting.
Og Aalmugen sanka seg saman.
Og Sverre stod upp, og han saag seg ikring,
og Augo, dei spaadde kje Gaman.