Hopp til innhald

Straff er det siste og minst effektive instrumentet i handet til lovgjevaren for å hindra kriminalitet.

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:
«Punishment is the last and least effective instrument in the hands of the legislator for the prevention of crime.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:Notes on the General Principles of Employment for the Destitute and Criminal Classes (bok)
År: 1868
Periode: Viktoriatida

Stikkord
kriminalitet
straff
verkemiddel
hindringar
den lovgjevande makta
«Straff er det siste og minst effektive instrumentet i handet til lovgjevaren for å hindra kriminalitet.»
«Straff er det siste og minst effektive instrumentet i handet til lovgjevaren for å hindra kriminalitet.»   John Ruskin