Hopp til innhald

Verkemiddel

Frå Wikiquote


Opphavleg tekst:

«I have always been fond of the West African proverb "Speak softly and carry a big stick; you will go far.»

Informasjon
Opphav: Theodore Roosevelt

År: 1901
Periode: 1900-åra
Kontekst: Ordtaket blei ein slags signatur for Roosevelt etter at han hadde brukt det i ein tale han haldt ved Minnesota State Fair:

«There is a homely adage which runs 'Speak softly and carry a big stick; you will go far.' If the American nation will speak softly and yet build and keep at a pitch of highest training a thoroughly efficient Navy, the Monroe Doctrine will go far.» (1901-09-02)
Stikkord
diplomati
førebuing
trugsmål
verkemiddel
ordtak
«Tal varleg og ha med deg ein stor stokk, du vil nå langt.»
Roosevel med den store stokken sin i Karibia. Karikaturteikning frå 1904.


«Tal varleg og ha med deg ein stor stokk, du vil nå langt.»   Theodore RooseveltOpphavleg tekst:
«Punishment is the last and least effective instrument in the hands of the legislator for the prevention of crime.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:Notes on the General Principles of Employment for the Destitute and Criminal Classes (bok)
År: 1868
Periode: Viktoriatida

Stikkord
kriminalitet
straff
verkemiddel
hindringar
den lovgjevande makta
«Straff er det siste og minst effektive instrumentet i handet til lovgjevaren for å hindra kriminalitet.»


«Straff er det siste og minst effektive instrumentet i handet til lovgjevaren for å hindra kriminalitet.»   John RuskinTeke frå nrk.no
Opphavleg tekst:
«Det er ikke så lett å lage demokrati med dynamitt.»

Informasjon
Opphav: Harald Høiback
Opphavleg mål: Bokmål

År: 2014
Kontekst: I samband med vestlege intervensjonar i ikkje-demokratiske land.

Stikkord
demokrati
dynamitt
fred
verkemiddel
«Det er ikkje så lett å laga demokrati med dynamitt.»


«Det er ikkje så lett å laga demokrati med dynamitt.»   Harald Høiback