Hopp til innhald

Straff

Frå WikiquoteStraffinga av Loke. Illustrasjon av Louis Huard.

Straff er bruk av makt mot nokon eller noko, påført som gjengjeld for ei gjerd eller haldning som vert rekna som uynskt.


Opphavleg tekst:
«Punishment is the last and least effective instrument in the hands of the legislator for the prevention of crime.»

Informasjon
Opphav: John Ruskin

Kjelde:Notes on the General Principles of Employment for the Destitute and Criminal Classes (bok)
År: 1868
Periode: Viktoriatida

Stikkord
kriminalitet
straff
verkemiddel
hindringar
den lovgjevande makta
«Straff er det siste og minst effektive instrumentet i handet til lovgjevaren for å hindra kriminalitet.»


«Straff er det siste og minst effektive instrumentet i handet til lovgjevaren for å hindra kriminalitet.»   John RuskinTeke frå "hanged" The Oxford Dictionary of Proverbs. Ed. Jennifer Speake. Oxford University Press, 2009.
Opphavleg tekst:
«One might as well be hanged for a sheep as a lamb»

Informasjon

Engelsk ordtak


Kontekst: Skal ein få ei straff, kan ein like godt gjera seg fortent til henne. Ordtaket stammar frå den tida det var dødsstraff for å stela sauer.
Seinare bruk
  • As some desperate Wretches, Who dispairing of life still act the more villainy, giving this desperate Reason of it, As good be hanged for a great deal, as for a little. (N. Rogers, Rich Fool, 1662)
  • As good be hang'd for an old sheep as a young lamb. (J. Ray, English Proverbs. Ed. 2, 1678)
  • One might as well be hung for a sheep as for a lamb. If he had lost this day of his life, he had lost it. (D.H. Lawrence, Rainbow, 1915)
  • Letty..decided that she might as well be hung for a sheep as a lamb and make the most of her meal. (B. Pym, Quartet in Autumn, 1977)
Stikkord
sauer
lam
straff
henging
dødsstraff
«Ein kan like godt hengjast for ein sau som for eit lam.»


«Ein kan like godt hengjast for ein sau som for eit lam.» Engelsk ordtak


Opphavleg tekst:
«Cavendum est ne major pœna quam culpa sit; et ne iisdem de causis alii plectantur, alii ne appellentur quidem.»

Informasjon
Opphav: Cicero

Kjelde:De Officiis
I. 23.
Opphavleg mål: Latin
År: -44

Stikkord
straff
skuld
handlingar
gjerningar
forskjellar
likskapar
«Ein må akta på at straffa ikkje er større enn skulda, og at ikkje nokon svir for gjerningar som andre ikkje blir tekne for.»


«Ein må akta på at straffa ikkje er større enn skulda, og at ikkje nokon svir for gjerningar som andre ikkje blir tekne for.»   Cicero