Hopp til innhald

The Nation that destroys its soil destroys itself.

Frå WikiquoteInformasjon
Opphav: Franklin D. Roosevelt

Kjelde:Brev frå Franklin D. Roosevelt til alle delstatsguvernørar
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1937
Kontekst: Letter to all State Governors on a Uniform Soil Conservation Law (26 February 1937)

Stikkord
jord
nasjonar
øydelegging
«Ein nasjon som øydelegg jordsmonnet sitt øydelegg seg sjølv.»
«Ein nasjon som øydelegg jordsmonnet sitt øydelegg seg sjølv.»   (brev frå Franklin D. Roosevelt til alle delstatsguvernørar)