Hopp til innhald

Tunku Abdul Rahman

Frå Wikiquote

Tunku Abdul Rahman (1903–1990) var ein malaysisk politikar som leia Malayaføderasjonen, seinare Malaysia, før og etter sjølvstendet i 1957.


Teke frå History of Singapore ved Engelsk Wikiquote
Opphavleg tekst:
«Singapore shall cease to be a state of Malaysia and shall forever be an independent and sovereign state and nation separate from and independent of Malaysia»

Informasjon
Opphav: Tunku Abdul Rahman
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1965
Periode: 1960-talet
Kontekst: Del av Rahman sin proklamasjon frå 9. august 1965 om utskiljinga av Singapore frå Malaysia.

Stikkord
Singapore
Malaysia
sjølvstende
skilje
«Singapore skal slutta å vera ein stat i Malaysia og skal for alltid bli ein sjølvstendig og suveren stat og nasjon skild frå og sjølvstendig frå Malaysia.»
Skip i hamna i Singapore i 1965.


«Singapore skal slutta å vera ein stat i Malaysia og skal for alltid bli ein sjølvstendig og suveren stat og nasjon skild frå og sjølvstendig frå Malaysia.»