Hopp til innhald

Undervising

Frå Wikiquote


Teke frå nb.no

Informasjon
Opphav: Andreas Austlid

Kjelde:Salt fraa folkehøgskulen (bok)
År: 1926
Kontekst: Austlid om si første tid som lærar i Lom.

Stikkord
Andreas Austlid
barn
undervising
gjevnad
«Kaa hadde eg so aa halde skule paa? Jau, eg ville gje desse bornom alt eg aatte, alt eg hadde vorte glad aatt, eg vilde gje døm meg sjølv.»
«Grind-Storm i Gulbrandsdalen.» Skisse av C. Diriks.


«Kaa hadde eg so aa halde skule paa? Jau, eg ville gje desse bornom alt eg aatte, alt eg hadde vorte glad aatt, eg vilde gje døm meg sjølv.»   Andreas AustlidTeke frå Thief of Time, ISBN 0-552-1480-7 s. 44
Opphavleg tekst:
«He never pays attention, he always knows the answers, and he can never tell you how he knows. We can’t keep thrashing him. He is a bad example to the other pupils. There’s no educating a smart boy.»

Informasjon
Opphav: Terry Pratchett

Kjelde:Thief of Time (roman)
År: 2001

Stikkord
undervising
smartingar
kunnskap
vanskar
«Ein kan ikkje undervisa ein smarting. (...) Han høyrer aldri etter, han veit alltid svaret, og han kan aldri fortelja kvifor han veit.»


«Ein kan ikkje undervisa ein smarting. (...) Han høyrer aldri etter, han veit alltid svaret, og han kan aldri fortelja kvifor han veit.»   Terry PratchettOpphavleg tekst:
«Teaching your grandmother to suck eggs»


Variant: Teaching grandmother to suck eggs

You would have me teach my Grandame to suck Eggs (1707)
a child may sometimes teach his grandmother to suck eggs (Tom Fielding, 1749)

Informasjon

Engelsk ordtak


Opphavleg mål: Engelsk
Kontekst: Brukt til, eller om, ein person som trur han veit noko betre enn ekspertar.
Sjå òg
Stikkord
besteforeldre
bestemødrer
kunnskap
ekspertise
overmot
egg
læring
undervising
«Læra bestemor si å blåsa egg.»


«Læra bestemor si å blåsa egg.» Engelsk ordtak