Hopp til innhald

Vanskar

Frå WikiquoteTeke frå Harald Wieselgren : Minnesbilder; Anders Mortensen: «Den komplettaste strunt»
Opphavleg tekst:
«Det är svårt, det är otroligt och obeskrifligt svårt, det öfverstiger nästan menskliga krafter, att skrifva strunt. Också finner man, att ingen ens bjuder till att göra sådant.»

Informasjon
Opphav: Carl Jonas Love Almqvist

Kjelde:Strountes (fragment)
Opphavleg mål: Svensk

År: 1840
Seinare bruk

Sitatet blei brukt i diktsamlinga Strountes (1955) av Gunnar Ekelöf og igjen i Strunt i paradiset (2010) av Mikael Wallberg.[1]

Stikkord
vanskar
tøys
skriving
«Det er vanskeleg å skriva tøys.»


«Det er vanskeleg å skriva tøys.»   Carl Jonas Love AlmqvistTeke frå Thief of Time, ISBN 0-552-1480-7 s. 44
Opphavleg tekst:
«He never pays attention, he always knows the answers, and he can never tell you how he knows. We can’t keep thrashing him. He is a bad example to the other pupils. There’s no educating a smart boy.»

Informasjon
Opphav: Terry Pratchett

Kjelde:Thief of Time (roman)
År: 2001

Stikkord
undervising
smartingar
kunnskap
vanskar
«Ein kan ikkje undervisa ein smarting. (...) Han høyrer aldri etter, han veit alltid svaret, og han kan aldri fortelja kvifor han veit.»


«Ein kan ikkje undervisa ein smarting. (...) Han høyrer aldri etter, han veit alltid svaret, og han kan aldri fortelja kvifor han veit.»   Terry PratchettTeke frå «Identitet» i Flerkulturell forståelse
Opphavleg tekst:
«Identitet kan sies å være et av språkets vanskeligste ord, selv om det etter hvert er blitt vanlig både i massemediene og i dagligtalen. I filosofien er det et gammelt begrep, men i andre sammenhenger er det nytt. Før 1970-tallet ble det sjelden brukt utenfor fagfilosofenes felt, men i løpet av ganske kort tid er det blitt et av de mest sentrale begrepene både i forskningsmiljøer, i litteraturen og i deler av politikken. Ordet har etter hvert fått så mange, riktignok beslektede betydninger at det er blitt vanskelig å gi det en fullt ut tilfredsstillende definisjon.»

Informasjon
Opphav: Thomas Hylland Eriksen

Kjelde:Flerkulturell forståelse (bok)
Opphavleg mål: Bokmål

Stikkord
identitet
ord
definisjonar
vanskar
«Identitet kan seiast å vera eit av dei vanskelegaste orda i språket»


«Identitet kan seiast å vera eit av dei vanskelegaste orda i språket»   Thomas Hylland EriksenTeke frå Engelsk Wikipedia, som oppgav Marcus Porcius Cato on Agriculture : Marcus Terentius Varro on Agriculture. W.D. Hooper & H.B. Ash. (translation). Harvard University Press, 1993. Bk. 1, ch. 2
Opphavleg tekst:
«Portam itineri dici longissimam esse.»

Informasjon

Latinsk ordtak Opphav: Marcus Terentius Varro
Kjelde:Res Rusticae (bok)
Opphavleg mål: Latin

Stikkord
reise
lengd
portar
vanskar
byrjingar
«Ferda gjennom porten blir sagt å vera den lengste delen av reisa.»
Romersk port i Perge i Antalya.


«Ferda gjennom porten blir sagt å vera den lengste delen av reisa.» Latinsk ordtak - Marcus Terentius Varro