Hopp til innhald

1941

Frå Wikiquote

1940 - 1941 - 1942

1941 var eit år i 1941.

Sagt om 1941[endre]

Sagt i 1941[endre]

Opphavleg tekst:
«The responsibility of the great states is to serve and not to dominate the world.»

Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1941
Periode: Andre verdskrigen

Stikkord
plikt
stormakter
makt
undertrykking
verda
«Plikta til dei mektige statane er å tena og ikkje kua verda.»
Tre stormaktsleiarar. Truman med britiske Clement Attlee (til venstre) og sovjetiske Joseph Stalin (til høgre) under Berlinkonferansen i 1945.


«Plikta til dei mektige statane er å tena og ikkje kua verda.»   Harry S. Truman


Opphavleg tekst:
«If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany, and that way let them kill as many as possible, although I don't want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them thinks anything of their pledged word.»

Omsett: Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland, og slik la dei drepa så mange som mogleg, men eg ønsker ikkje at Hitler skal vinna i noko høve. Ingen av dei bryr seg døyten om kva dei har sverga.


Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1941
Periode: Andre verdskrigen

Stikkord
Tyskland
Russland
krig
strategi
balanse
«Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland»
Vinnarar av andre verdskrigen: Attlee, Truman og Stalin frå Storbritannia, USA og Tyskland.


«Viss me ser at Tyskland vinn bør me hjelpa Russland og viss me ser at Russland vinn bør me hjelpa Tyskland»   Harry S. TrumanTeke frå Virginia Woolf suicide note på Wikisource
Opphavleg tekst:
«I don't think two people could have been happier than we have been.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Brev frå Virginia Woolf til Leonard Woolf
År: 1941

Sitattype: Avskjedsord
Kontekst: Avsluttinga av Virginia Woolf sitt sjølvmordsbrev til ektemannen.
Sjå òg
Stikkord
avskjed
lukke
kjærleik
par
«Eg trur ikkje to menneske kunne ha vore lukkelegare enn me har vore.»


«Eg trur ikkje to menneske kunne ha vore lukkelegare enn me har vore.»   (brev frå Virginia Woolf til Leonard Woolf)