Virginia Woolf

Frå Wikiquote

Virginia Woolf (1888-1941) var ein britisk forfattar, litteraturkritikar og feminist.

Opningslinjer[endre]

Mrs. Dalloway


Opphavleg tekst:
«Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Mrs. Dalloway (roman)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1925
Periode: Mellomkrigstida
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Opningslinja i romanen Mrs. Dalloway.

Stikkord
blomar
handlingar
handel
sjølv
kvinner
«Fru Dalloway sa ho ville kjøpa blomane sjølv.»


«Fru Dalloway sa ho ville kjøpa blomane sjølv.»


A room of one's own


Teke frå A room of one's own ved ebooks.adelaide.edu.au og Amazon Look Inside
Opphavleg tekst:
«But, you may say, we asked you to speak about women and fiction — what has that got to do with a room of one’s own?»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:A room of one’s own (essay)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1929
Periode: Mellomkrigstida
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Opningslinja i A room of one’s own.

Stikkord
rom
feminisme
kvinner
skriving
skjønnlitteratur
«Men, kan de spørje, me ba deg tala om kvinner og skjønnlitteratur — kva har det å gjera med å ha eit eige rom?»
Maria Magdalena ved skrivebordet.


«Men, kan de spørje, me ba deg tala om kvinner og skjønnlitteratur — kva har det å gjera med å ha eit eige rom?»


Three guineas


Teke frå Wikilivres
Opphavleg tekst:
«Three years is a long time to leave a letter unanswered, and your letter has been lying without an answer even longer than that.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Three guineas (essay)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1938
Periode: Mellomkrigstida
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Opningslinja i Three guineas.

Stikkord
brev
svar
år
venting
«Tre år er lang tid å la eit brev vera ubesvart, og brevet dykkar har lege utan eit svar endå lengre enn det.»


«Tre år er lang tid å la eit brev vera ubesvart, og brevet dykkar har lege utan eit svar endå lengre enn det.»


Sakprosa[endre]

Opphavleg tekst:
«Sometimes it seems as if her creatures were born merely to give Jane Austen the supreme delight of slicing their heads off.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Jane Austen (essay)
The Common Reader (bok)

Stikkord
Jane Austen
skriving
skaping
blodtørste
«Av og til verker det som om skapnadene hennar blei til berre for å gje Jane Austen den utsøkte gleda av å kutta hovuda av dei.»


«Av og til verker det som om skapnadene hennar blei til berre for å gje Jane Austen den utsøkte gleda av å kutta hovuda av dei.»


Brev[endre]

Teke frå Virginia Woolf suicide note på Wikisource
Opphavleg tekst:
«I feel certain that I am going mad again.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Brev frå Virginia Woolf til Leonard Woolf
År: 1941

Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Opninga av Virginia Woolf sitt sjølvmordsbrev til ektemannen.
Sjå òg
Stikkord
galskap
Virginia Woolf
«Eg kjenner meg viss på at eg held på å bli galen igjen.»


«Eg kjenner meg viss på at eg held på å bli galen igjen.»Teke frå Virginia Woolf suicide note på Wikisource
Opphavleg tekst:
«I don't think two people could have been happier than we have been.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Brev frå Virginia Woolf til Leonard Woolf
År: 1941

Sitattype: Avskjedsord
Kontekst: Avsluttinga av Virginia Woolf sitt sjølvmordsbrev til ektemannen.
Sjå òg
Stikkord
avskjed
lukke
kjærleik
par
«Eg trur ikkje to menneske kunne ha vore lukkelegare enn me har vore.»


«Eg trur ikkje to menneske kunne ha vore lukkelegare enn me har vore.»


Om Virginia Woolf[endre]

Opphavleg tekst:
«Mrs. Woolf, by her own account, has personally received considerably more in the way of economic ease than she is humanly entitled to, and as this book reveals, has enjoyed the equally relaxing ease of an uncritical (not to say flattering) social circle: she cannot be supposed to have suffered any worse injury from mankind than a rare unfavourable review.»

Informasjon
Opphav: Q.D. Leavis

Kjelde:Melding av Three Guineas (bokmelding)
År: 1941

Stikkord
Virginia Woolf
velstand
kritikk
«Fru Woolf, etter det ho sjølv fortel, har personleg hatt det vesentleg lettare økonomisk enn det som tilkjem henne, og [...] kan ikkje forventast å ha lide verre overlast frå menneskja enn ein sjeldan, dårleg kritikk.»


«Fru Woolf, etter det ho sjølv fortel, har personleg hatt det vesentleg lettare økonomisk enn det som tilkjem henne, og [...] kan ikkje forventast å ha lide verre overlast frå menneskja enn ein sjeldan, dårleg kritikk.»   Q.D. Leavis