Dorothe Engelbretsdotter

Frå Wikiquote
Dorothe Engelbretsdotter

Dorothe Engelbretsdotter (1634–1716) var den første kjende norske kvinnelege forfattaren og salmediktaren.


Teke frå kalliope.org

Informasjon
Opphav: Dorothe Engelbretsdotter

Kjelde:«Den Taare-gydende Synderinde.» (dikt)
Taare-Offer (diktsamling)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1685

Stikkord
brann
sløkking
hjelp
samarbeid

Naar Vaad-ild stiger op, den ene med den anden
Bær Vand, og hielper til, at de kand slucke Branden.

Fighting a Fire av William P. Chappel


Naar Vaad-ild stiger op, den ene med den anden
Bær Vand, og hielper til, at de kand slucke Branden.Teke frå Nynorsk Wikipedia, som oppgav Dag og Tid 23. april 2013.

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:Brev frå Petter Dass til Dorothea Engelbrets-Datter

Stikkord
Dorothe Engelbretsdotter
brev
svar
manglar

«Matrone! Hvo staaer til?
Gaaer Junker Ars paa Krykker?
Er Phoebi Harpe-Spil Nu slagen slet i Stykker?
Hvorledes er det fat Med Frue Minervæ Sager?
Har hun ald Fryd forladt Og holder Sørge-Dager?
Er nu Parnassi Slot Forstyrret slet og øde?
Er Musa Banqverot? Er alle Nympher døde?
Har ald Poeters Ven Sit Skriver-Tøy forsoren?
Er Blæk, Papir og Pen Forsvunden og forloren?
Min Pen tre Gange har Til Dorothea ganget,

Men ey Bogstav og Svar Til Dato har erlanget.»


«Matrone! Hvo staaer til?

Gaaer Junker Ars paa Krykker?
Er Phoebi Harpe-Spil Nu slagen slet i Stykker?
Hvorledes er det fat Med Frue Minervæ Sager?
Har hun ald Fryd forladt Og holder Sørge-Dager?
Er nu Parnassi Slot Forstyrret slet og øde?
Er Musa Banqverot? Er alle Nympher døde?
Har ald Poeters Ven Sit Skriver-Tøy forsoren?
Er Blæk, Papir og Pen Forsvunden og forloren?
Min Pen tre Gange har Til Dorothea ganget,
Men ey Bogstav og Svar Til Dato har erlanget.»   (brev frå Petter Dass til Dorothea Engelbrets-Datter)