Hopp til innhald

Svar

Frå Wikiquote


Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgav Horizon på BBC ([1], [2])
Opphavleg tekst:
«I have approximate answers and possible beliefs in different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything, and of many things I don't know anything about, but I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things, by being lost in the mysterious universe without having any purpose which is the way it really is as far as I can tell possibly. It doesn't frighten me.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

År: 1981

Stikkord
redsle
uvisse
gåter
svar
universet
«Eg ikkje vite svaret. Eg er ikkje redd for å ikkje vite ting, for å vere fortapt i det gåtefulle universet utan formål — slik er det jo, så vidt eg kan sjå, kanskje. Det skremmer meg ikkje.»


«Eg ikkje vite svaret. Eg er ikkje redd for å ikkje vite ting, for å vere fortapt i det gåtefulle universet utan formål — slik er det jo, så vidt eg kan sjå, kanskje. Det skremmer meg ikkje.»   Richard FeynmanTeke frå Jærbladet 16.12.2009

Informasjon
Opphav: Agnes Ravatn

Kjelde:Veke 53 (roman)
År: 2007

Stikkord
draumar
svar
«Svaret på alt eg lurte på kom til meg i ein draum. Men draumar er jo berre grums og undertrykte behov, det er noko alle veit, så det var ei kortvarig glede.»


«Svaret på alt eg lurte på kom til meg i ein draum. Men draumar er jo berre grums og undertrykte behov, det er noko alle veit, så det var ei kortvarig glede.»   Agnes RavatnTeke frå Wikilivres
Opphavleg tekst:
«Three years is a long time to leave a letter unanswered, and your letter has been lying without an answer even longer than that.»

Informasjon
Opphav: Virginia Woolf

Kjelde:Three guineas (essay)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1938
Periode: Mellomkrigstida
Sitattype: Førstelinje
Kontekst: Opningslinja i Three guineas.

Stikkord
brev
svar
år
venting
«Tre år er lang tid å la eit brev vera ubesvart, og brevet dykkar har lege utan eit svar endå lengre enn det.»


«Tre år er lang tid å la eit brev vera ubesvart, og brevet dykkar har lege utan eit svar endå lengre enn det.»   Virginia WoolfTeke frå Nynorsk Wikipedia, som oppgav Dag og Tid 23. april 2013.

Informasjon
Opphav: Petter Dass

Kjelde:Brev frå Petter Dass til Dorothea Engelbrets-Datter

Stikkord
Dorothe Engelbretsdotter
brev
svar
manglar

«Matrone! Hvo staaer til?
Gaaer Junker Ars paa Krykker?
Er Phoebi Harpe-Spil Nu slagen slet i Stykker?
Hvorledes er det fat Med Frue Minervæ Sager?
Har hun ald Fryd forladt Og holder Sørge-Dager?
Er nu Parnassi Slot Forstyrret slet og øde?
Er Musa Banqverot? Er alle Nympher døde?
Har ald Poeters Ven Sit Skriver-Tøy forsoren?
Er Blæk, Papir og Pen Forsvunden og forloren?
Min Pen tre Gange har Til Dorothea ganget,

Men ey Bogstav og Svar Til Dato har erlanget.»


«Matrone! Hvo staaer til?

Gaaer Junker Ars paa Krykker?
Er Phoebi Harpe-Spil Nu slagen slet i Stykker?
Hvorledes er det fat Med Frue Minervæ Sager?
Har hun ald Fryd forladt Og holder Sørge-Dager?
Er nu Parnassi Slot Forstyrret slet og øde?
Er Musa Banqverot? Er alle Nympher døde?
Har ald Poeters Ven Sit Skriver-Tøy forsoren?
Er Blæk, Papir og Pen Forsvunden og forloren?
Min Pen tre Gange har Til Dorothea ganget,
Men ey Bogstav og Svar Til Dato har erlanget.»   (brev frå Petter Dass til Dorothea Engelbrets-Datter)