Hopp til innhald

Latinske ordtak

Frå Wikiquote

Latinske ordtak er typisk europeiske ordtak frå romersk tid.


Opphavleg tekst:
«De gustibus non disputandum.»

Informasjon

Latinsk ordtak


Opphavleg mål: Latin
Seinare bruk

Sitert som «There is no disputing about taste» av Laurence Sterne i The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1760-1767). Også sitert av Jeremy Taylor i Reflections upon Ridicule (1707).

Ordtaket blir også brukt i Brødrene Karamasov (1880) av Fjodor Dostojevskij.

I skodespelet Måken (1895) av Anton Tsjekhov blandar ein figur i hop dette uttrykket og «de mortuis, aut bene aut nihil» (om dei døde, anten godt eller inkje). Resultatet er «de gustibus aut bene, aut nihil», 'om smak, la inkje bli sagt bortsett frå det som er godt.»
Sjå òg
Stikkord
smak
diskusjonar
«Smak og behag kan ikkje diskuterast.»
«De Gustibus», bakeri i Borough i England.


«Smak og behag kan ikkje diskuterast.»


Opphavleg tekst:
«Pecunia non olet»

Informasjon

Latinsk ordtak Opphav: Suetonius
Tillagt Vespasian av Romarriket
Kjelde:De Vita Caesarum (bok)
Opphavleg mål: Latin
Periode: Antikken
Kontekst: Frå Divus Vespasianus. Keisaren skal ha svat dette då sonen Titus klaga på den nye skatten han hadde innført på sal av urin.

Stikkord
pengar
lukt
skatt
«Pengar luktar ikkje.»


«Pengar luktar ikkje.»  (tillagt Vespasian av Romarriket) - Suetonius


Opphavleg tekst:
«canis caninam non est»

Informasjon

Latinsk ordtak Opphav: Marcus Terentius Varro
Kjelde:De Lingua Latina (bok)


Opphavleg mål: Latin
Kontekst: De Lingua Latina vii. 32 frå 46 f.Kr.
Sjå òg
Stikkord
hundar
eting
«Hund et ikkje hund.»
Hund et eit dyr.


«Hund et ikkje hund.»  - Marcus Terentius Varro


Teke frå Engelsk Wikipedia, som oppgav Marcus Porcius Cato on Agriculture : Marcus Terentius Varro on Agriculture. W.D. Hooper & H.B. Ash. (translation). Harvard University Press, 1993. Bk. 1, ch. 2
Opphavleg tekst:
«Portam itineri dici longissimam esse.»

Informasjon

Latinsk ordtak Opphav: Marcus Terentius Varro
Kjelde:Res Rusticae (bok)
Opphavleg mål: Latin

Stikkord
reise
lengd
portar
vanskar
byrjingar
«Ferda gjennom porten blir sagt å vera den lengste delen av reisa.»
Romersk port i Perge i Antalya.


«Ferda gjennom porten blir sagt å vera den lengste delen av reisa.»  - Marcus Terentius Varro


Opphavleg tekst:
«Piscem natare doces»


Variant: Gresk Ἰχθὺν νηχέσθαι διδάσκεις (Ikhthỳn nêkhésthai didáskeis.)


Informasjon

Latinsk ordtak, også gresk


Opphavleg mål: Latin
Kontekst: Brukt til, eller om, ein person som trur han veit noko betre enn ekspertar. (John Devoe Belton: A literary manual of foreign quotations, ancient and modern)

Ifølgje Erasmus frå Rotterdam stamma ordtaket frå den greske grammatikaren Diogenianus. (Engelsk Wikipedia)
Sjå òg
Stikkord
fiskar
symjing
kunnskap
ekspertise
overmot
«Du lærer ein fisk å symja.»


«Du lærer ein fisk å symja.»